Photo by Inge Maria on Unsplash
Derfor regner det

Derfor regner det

Den evige utvekslingen av vann mellom jorden og atmosfærens nederste lag kalles vannets syklus. Den nedadgående delen av dette kretsløpet kalles nedbør og består oftest av regn. Andre typer er snø, sludd, hagl, underkjølt regn, rimfrost, duskregn, tåke og dugg. Alle typene er vann som returnerer til jord- og havoverflaten, som det før har fordampet fra.

Nesten all nedbørsdannelse forårsakes av oppstigende luft. Når luften stiger til værs blir den avkjølt, og på et tidspunkt vil den nå et metningspunkt. Hvis luften tvinges ytterligere til værs, vil luftens vanndamp fortettes til små vanndråper – også kalt skydråper eller iskrystaller.

Store dråper og iskrystaller faller raskere enn små. Store dråper med stor fallhastighet samler opp mindre dråper og faller dermed enda hurtigere. Disse store dråpene støter inn i enda flere dråper og vokser enda mer. På et tidspunkt blir dråpene og iskrystallene så store at de faller raskere enn oppvindene inne i skyen, og dermed faller de ut av skyen som nedbør.

Iskrystaller er særlig effektive til å starte nedbørs-prosessen. Selv om sommeren begynner det meste av nedbøren som iskrystaller høyt oppe i luften.

Temperaturen bestemmer nedbørens type

Nedbørsformen er avhengig av temperaturforholdene i atmosfæren. Dersom det er minusgrader hele veien opp gjennom atmosfæren, kommer nedbøren som snø. Dersom temperaturen nær bakken er over frysepunktet vil nedbøren gå over i våt snø, sludd eller regn.

Underkjølt regn dannes når det er frost ved bakken, men over frysepunktet høyere oppe i atmosfæren. Når underkjølte dråper treffer en overflate, fryser de til is og gjør veibaner og fortau speilglatte.

En annen velkjent nedbørsform er hagl. Det dannes når kraftige og oppadgående luftstrømmer i en sky blåser delvis smeltede iskrystaller tilbake i skyens øverste del, der de igjen kommer under frysepunktet og fryser til is. Til slutt faller de små iskulene ut av skyen som haglkorn.

Duskregn, eller yr, som det også kalles, er små regndråper med en diameter under 0,5 mm. Dråpene er små og lette og føres lett av sted av vinden. En tommelfingerregel er at duskregn ikke lager ringer på vannflater.