Shutterstock/online express
De nedbørsfattige områder omkring de 30. breddegrader er et resultat af den globale atmosfæriske cirkulation.

Derfor er det så tørt nord og sør for ekvator

Alle de store ørkenene på jorda ligger rundt den 30. breddegrad på hver side av ekvator, og det er ikke tilfeldig at klimaet er så tørt akkurat i de områdene.

De nedbørsfattige områdene rundt 30. breddegrad er et resultat av den globale atmosfæriske sirkulasjonen.

Ved ekvator er solstrålene mest intensive, og det skaper store mengder varm og fuktig luft som stiger oppover i atmosfæren. Når lufta stiger opp, avkjøles den, noe som får den til å gi fra seg vannet som regn.

Det er grunnen til de voldsomme regnskyllene i tropene. Om lag tretti grader nord og sør for ekvator synker lufta fra ti kilometers høyde og blir varmet opp igjen fordi trykket er høyere nær overflaten.

Den tørre og varme lufta gjør at det er få skyer og dermed begrenset nedbør. Av samme årsak ligger hoveddelen av jordas ørkenområder, og de aller varmeste områdene i det hele tatt, nettopp i de to sonene omkring tretti grader fra ekvator. De kalles også de subtropiske høytrykksområdene.

Sirkulasjonen i lufta er delt inn i store celler

Det finnes tre store celler i atmosfæren på hver side av ekvator. Fra ekvator til polene kalles de hadley-, ferrel- og polarceller. Cellene har hver sine framherskende vindmønstre og er atskilt av områder der lufta enten stiger eller synker.

Luftens cirkulation er inddelt i tre forskellige atmosfæriske celler, der hver især påvirker vejret.

Polarfront gjør været ustabilt

På grensen mellom ferrelcellen og polarcellen ligger polarfronten mellom den 50. og 60. breddegraden. Den fører til ustabilt vær.

1

Luftsammenstøt skaper torden

Omkring ekvator møtes luft fra de to hadleycellene og stiger til værs. Det skaper et bånd av intense tordenbyger kjent som den intertropiske konvergenssonen.

2

Tørr luft faller ned over ørkener

Tretti grader nord og sør for ekvator er lufta knusktørr etter å ha avgitt vannet som regn i tropene. Lufta skaper derfor grobunn for ørkener.

3
© Claus Lunau

Intense tordenbyger ved ekvator

Motsatsen til de tørre områdene ligger ved ekvator. Her stiger lufta til værs og skaper et bånd av intense tordenbyger. Båndet kalles også den intertropiske konvergenssonen (ITK), og her kan det regne veldig mye. I løpet av året beveger ITK seg inn over den halvkulen som har sommer.

ITK skaper i sin tur monsunen, som er livsnødvendig for landbruket mange steder i verden. Det gjelder for eksempel i India. Hvis monsunen er bare noen få uker forsinket, eller hvis den er betydelig svakere eller kraftigere enn normalt, betyr det en markant nedgang i avlingene.