Blir skyer mindre når det regner?

Krymper skyene når regnet siler ned? Få svaret her.

Skyer mister masse når den vanndampen skyen består av, fortettes og blir til større og større dråper, som til slutt faller til bakken som regn.

Som regel vil den oppstigningen av varm fuktig luft som i første omgang skapte skyen, fortsette og stadig tilføre skyen ny masse.

Skyer

Skyen på bildet beveger seg mot høyre. Kald luft fra venstre skaper regn, samtidig med at varm luft stiger opp fra høyre og danner skymasse. Skyen blir derfor ikke mindre.

© Claus Lunau

Det vil med andre ord si at selv om skyen avgir massevis av vann i form av regn, får den samtidig tilført nytt vann fra den fuktige lufta, slik at den samlet sett ikke blir noe mindre.

Store skyer, for eksempel tordenskyen cumulonimbus, kan imidlertid fortsette å regne etter at tilførselen av vanndamp nedenfra er stoppet, og da blir skyen naturligvis mindre og mindre.