Hva er kvikksand?
Menneske begravet under sand stikker fram en fri hånd
Undergrunnen

Hva er kvikksand?

2 Minutter

Hvor får jord egentlig fargen fra?
Jord som flyr opp fra jorden
Undergrunnen

Hvor får jord egentlig fargen fra?

2 Minutter

Side 4 / 4