Shutterstock

Hvorfor er jorden rød i tropiske strøk?

Jeg har ofte lurt på hvorfor det er rød jord i tropene. Hva kommer det av?

Jordsmonn er sluttresultatet etter nedbryting av det som en gang var stein. Har man tid nok til rådighet, vil kjemiske, fysiske og biologiske prosesser gradvis utvikle et lag jord på toppen av den faste steinen.

Klimaet er avgjørende for om jordsmonnet oppstår, for det definerer samspillet mellom de kjemiske og biologiske prosessene som bryter ned den faste steinen. Jordfargen bestemmes av hvilke mineraler steinen inneholder.

Jernoksider farger jorden rød

Rød jord skyldes høyt innhold av jernoksider, som er rustrøde. Rød jord er å se i varme, fuktige strøk der de er utviklet over lang tid fra bergarter som er rike på jern.

Dyprød tropejord kalles lateritt, og den er utviklet gjennom millioner av år. I tropisk laterittjord er så godt som alle silikatmineralene, som utgjør størstedelen av de fleste bergartene, blitt omdannet slik at det bare er jernoksider og aluminium igjen.

Næringsfattig jord

I tidens løp har så mye vann passert gjennom jordenat alle oppløselige mineraler er blitt vasket ut. Derfor er denne jorden også fattig på næringsstoffer.

Til sammenligning inneholder jordsmonn i tempererte strøk ofte et tykt lag rikt på organisk materiale, og utviklingen av jordsmonnet holder tritt med utvaskingen av næringsstoffer. Det betyr at jorden kan dyrkes i mange år, mens tropejord bare kan dyrkes intenst i noen få år.