Shutterstock
Røntgenbilde - radon kan gjøre syk

Radon under huset gjør deg syk

Lungekreft trenger ikke å skyldes røyking. Radon finnes i nesten alle former for jord, og gassen er hvert år skyld i omkring 300 dødsfall i Norge.

Undersøkelser viser at i Norge ligger konsentrasjonen av gassen radon i mange boliger over farenivået. Radon kan hverken luktes eller smakes, men utgjør likevel en stygg helserisiko. Ikke minst lungekreft kan fremkalles av radon.

Radon anslås å være en medvirkende årsak til cirka 300 dødsfall i året i Norge. Problemet har en tilsvarende størrelse i de andre nordiske landene, mens det amerikanske helsedepartementet anslår at 21 000 amerikanere hvert år dør av lungekreft som er utløst av radon.

Radon trenger inn i oppvarmede hus

Radon er en naturlig forekommende gass som finnes i nesten alle former for jordlag. Gassen kan trenge inn gjennom mange kanaler, for eksempel avløp eller små sprekker i fundamentet. Risikoen er enda større på kjølige breddegrader fordi vi varmer opp husene en stor del av året.

Forskerne har funnet ut at når temperaturen er høyere innendørs enn utendørs, oppstår det et lite undertrykk i boligen som trekker inn den skadelige gassen.

Radon
© Claus Lunau & Shutterstock

Radon er naturens passive røyking

Radon - medisinsk geologi gjør oss klokere

Avdekking av radon fra bakken som helserisiko er et resultat av forskningsfeltet medisinsk geologi. Her interesserer forskerne seg for sammenhengen mellom geologien et bestemt sted og helsen i befolkningen.

Medisinsk geologi er i sterk vekst, og rundt omkring i verden har forskerne oppklart flere store epidemier som viste seg å være koblet til forhold i undergrunnen. For eksempel har en alvorlig skjelettlidelse i India vist seg å skyldes fluor i drikkevannet.