Her bor du om 250 millioner år

Flere ganger i klodens historie har all landmasse på Jorden vært samlet i ett enormt superkontinent. Om 250 millioner år skjer det igjen.

Super continent

Våre nåværende syv kontinenter er fortsatt under oppbrudd fra det siste superkontinentet, Pangæa, som eksisterte for cirka 200 millioner år siden. Og hvis geologenes teorier holder stikk, vil kontinentene fortsatt fjerne seg fra hverandre i ytterligere 50 millioner år.

Med deretter vil de begynne å gli sammen og til slutt danne superkontinentet forskerne har kalt Pangæa Ultima. Basert på kontinentalplatenes bevegelsessykluser har den amerikanske geologen Christopher Scotese skissert et scenario der kontinentet består av en sørlig landmasse av det som i dag er Antarktis og Australia, og en nordlig som består av alle de andre kontinentene.

Denne animasjonen viser hvordan det fremtidige superkontinentet vil oppstå:

Se også Scoteses animasjon av Pangæas oppbrudd som førte til våre nåværende kontinenter: