Metangas er tikkende bombe

Drivhusgassen CO2 har stått høyt på klimadagsordenen de siste 10–20 årene. Men i virkeligheten truer en langt farligere gass kanskje med å rive grunnen vekk under føttene på menneskets sivilisasjon.

nb web u34 grafik metan is

I løpet av sommeren har forskerne konstatert at havbunnen utenfor Sibir og Alaska lekker metangass i overraskende stort omfang.

Metan bidrar rundt 22 ganger mer til drivhuseffekten enn en tilsvarende mengde CO2.

Populært sagt legger drivhusgassene lokk på Jordens atmosfære slik at varmen ikke slipper ut, noe som får temperaturene til å stige ytterligere.

Bombe tikker under tundraen Metan dannes når organisk materiale råtner uten at det er oksygen til stede, og forekommer ofte sammen med olje og andre gasser i grunnen.

Den sibirske tundraen binder enorme mengder metan. Men de senere årenes globale temperaturstigninger betyr at permafrosten nå begynner å tine – og dermed frigis metanet.

I løpet av de siste 200 årene er atmosfærens metaninnhold på globalt plan mer enn doblet – fra under én til nesten to ppm (parts per million).

Ingen kjenner konsekvensene Ifølge forskerne skyldes metanbrusingen i Polhavet sannsynligvis at varmt sjøvann fra Atlanterhavet har trengt inn og tint frosne metanlagre på havbunnen.

Nøyaktig hvor stygge konsekvenser metanutsivingen kan få, er det vanskelig å si noe om, for ingen av forskernes vedtatte klimamodeller har fenomenet med i beregningene.