Shutterstock

Jordens indre får Atlanterhavet til å vokse

Atlanterhavet blir fire centimeter bredere hvert eneste år, og hittil har ikke geologene visst hvorfor. Nå har de endelig funnet forklaringen – 660 kilometer under bakken.

Et skip som ligger helt stille midt i Atlanterhavet, vil få lenger og lenger til land etter hvert som årene går, både mot øst og mot vest. Årsaken er at Atlanterhavet utvider seg. Det blir fire centimeter bredere hvert år, og hittil har geologene ikke hatt noen forklaring på det.

Den har de fått nå takket være et prosjekt gjennomført av forskere fra University of Southampton i England.

Forskerne fant røttene til Den midtatlantiske rygg ved hjelp av 39 seismografer på havbunnen.

© University of Southampton

Forskerne senket 39 seismografer ned på havbunnen omkring Den midtatlantiske rygg, som er bruddlinjen mellom Nord- og Sør-Amerikas tektoniske plater på den ene side og Afrikas og Eurasias på den annen side.

Forklaringen lå overraskende dypt

Forskerne hadde mistanke om at strømmer av magma fra jordens øvre mantel opp mot jordskorpen kunne være skyld i at platene blir tvunget fra hverandre.

Seismografene kartla materialet i mantelen ved å måle små rystelser fra jordskjelv andre steder i verden.

Rystelsene beveger seg tvers gjennom jorden og påvirkes av det materialet de møter underveis. Dermed kan seismografene tegne et tverrsnitt av jorden som viser magmaens bevegelser i den øvre og den nedre mantelen.

© Peter Bull Art Studio & Ken Ikeda Madsen

Bruddsone har dype røtter

Den midtatlantiske rygg, som skiller de tektoniske platene gjennom Atlanterhavet, er skapt av krefter dypt i jordens mantel.

Magma veller opp fra dypet

Magma helt nede fra den nedre mantelen i 660 kilometers dybde veller opp og blander seg med materiale i den ytre mantelen.

Skorpen settes under press

Bevegelsen av materialet fra mantelen setter press på jordskorpen der de tektoniske platene møtes i Atlanterhavet.

Plater tvinges fra hverandre

Magmaen presses opp i bruddsonen og danner ny skorpe, mens de tektoniske platene tvinges i hver sin retning.

Til forskernes overraskelse viste målingene at det var bevegelse av materiale helt nede fra den nedre mantelen i om lag 660 kilometers dybde opp gjennom den øvre mantelen mot jordskorpen.

Det er første gang geologer har oppdaget en direkte sammenheng mellom materiale fra så store dybder og kontinentalplatenes bevegelser.

Bruddsonen som danner Den midtatlantiske rygg, går tvers gjennom Island, der den ligger oppe i dagen.

© Shutterstock

Den nye oppdagelsen har generell betydning for forståelsen vår av platetektonikken, men også for mulighetene for å forutsi vulkanutbrudd og jordskjelv som skapes av platenes bevegelser.