Island, landskab

Island er restene av et sunket kontinent

Island er kanskje ikke skapt av vulkaner likevel. I stedet er øya den siste resten av et oversvømt kontinent, mener geologer.

Island er kanskje ikke skapt av vulkaner likevel. I stedet er øya den siste resten av et oversvømt kontinent, mener geologer.

Shutterstock

Island er kanskje ikke en vulkanøy likevel, men toppen av et sunket kontinent. Det er konklusjonen til geofysikeren Gillian R. Foulger og kolleger ved Durham University i England i en ny bok.

Teorien kan forklare hvorfor skorpen under Island er mye tykkere enn den burde være hvis øya var skapt ved et vulkanutbrudd.

Island ligger der to tektoniske plater trekker seg fra hverandre, og varm magma velter opp av vulkaner i undergrunnen. Av og til dukker vulkanske småøyer opp i farvannet rundt hovedøya, så forklaringen om at hele landmassen er et resultat av vulkansk aktivitet, er ganske nærliggende.

Surtsey, vulkan, ø, Island

Rundt Islands hovedøy dukker fortsatt nye øyer opp av havet. På 1960-tallet oppsto øya Surtsey under et årelangt vulkanutbrudd, og i dag dekker den et areal på 1,3 kvadratkilometer.

© Howell Williams/NOAA

Men et viktig spor tyder på at Island faktisk er restene av et kontinent.

De tektoniske platene – altså den geologiske skorpen – under klodens hav er vanligvis 6–7 kilometer tykke, mens de under kontinenter er noe tykkere, 35–70 kilometer. Under Island er skorpetykkelsen omkring 40 kilometer og ligner dermed mer kontinentalskorpe enn havskorpe.

Geologer har tidligere forklart den tykke skorpen med at Island ligger på en såkalt geologisk varmeflekk, der heftig vulkansk aktivitet danner ny skorpe svært raskt.

Men Foulger mener den teorien ikke holder. Skorpen er ganske enkelt tykkere enn det er mulig å forklare med teorien.

Kontinentet Islandia dekket 600 000 kvadratkilometer.

Hun mener i stedet at Island er toppen av et kontinent som strakte seg over 600 000 kvadratkilometer i Nordatlanteren – det tapte kontinentet Islandia.

Islandia var ifølge Foulger en gang en del av superkontinentet Pangea, der alle klodens landmasser var samlet fram til for omkring 175 millioner år siden. Etter hvert som Amerika og Europa trakk seg fra hverandre, sank Islandias kontinentalskorpe ned og ble dekket av vann. I dag er det bare Island som stikker opp.

De britiske forskerne vil nå gjennomsøke undergrunnen under Island etter mineraler som kan avsløre om Islandia faktisk har eksistert.

Hvis kontinentteorien viser seg å være korrekt, så er det ikke bare interessant for geologer. Det kan også få betydning for hvem som eier undersjøiske forekomster av olje og naturgass.