Hvorfor har Jorden et magnetfelt?

Illustrasjon av jordens magnetfelt
© Shutterstock

Jorden får sitt magnetfelt først og fremst fra den ytre kjernen cirka 2900 kilometer under bakken. Cirka 95 prosent av feltet vi kan måle på jordoverflaten, kommer derfra. Resten stammer fra mineraler i fjellet i de øverste 20–40 kilometerne av jordskorpen og fra elektriske strømmer som oppstår når solvinden treffer den øverste atmosfæren. Den ytre kjernen, som har en diameter på 7000 kilometer, er en stor kule av smeltet metall, som langsomt taper varme til den omkringliggende mantelen. Da dannes det gigantiske virvler i det flytende metallet som beveger seg med en fart på noen kilometer per år. Bevegelsene i metallet utløser elektriske strømmer, og disse strømmene danner magnetfelter i en selvforsterkende prosess.