Hvordan kommer Jorden til å se ut i fremtiden?

Man ser ofte kart over hvor Jordens kontinenter lå i fortiden. Men er det også mulig å forutsi utviklingen?

Jorden efter den er gået under
© Shutterstock

Jordskorpen består av plater som beveger seg langsomt i forhold til hverandre. Ved å fremskrive bevegelsesmønsteret har geologen Christopher Scotese ved University of Texas prøvd å beregne hvordan situasjonen vil bli i fremtiden. I løpet av de neste 50 millioner årene vil Atlanterhavet utvide seg fordi vulkansk aktivitet rundt Atlanterhavsryggen vil skyve Amerika bort fra Europa og Afrika. Samtidig vil Afrika gli nordover og støte sammen med Europa slik at Middelhavet blir erstattet av en fjellkjede på høyde med Himalaya. Også Australia er på vandring og vil støte sammen med utsatte deler av Sørøst-Asia. Etter 50 millioner år blir prognosene noe mer usikre. Men Christopher Scotese mener at Atlanterhavet sannsynligvis vil begynne å skrumpe igjen, slik at verdensdelene igjen samles i ett superkontinent, Pangea Ultima. Årsaken er at det vil oppstå en sone vest i Atlanterhavet der de relativt lette havbunnsplatene blir skjøvet inn under de tyngre fastlandssoklene og videre ned i planeten. Det gir en effekt som når en duk glir av et bord. Etter hvert som tiden går, vil Atlanterhavsryggen også gli ned i planetens indre, slik at Nord- og Sør-Amerika ender med å kollidere med Europa og Afrika, noe som gjør at Atlanterhavet blir redusert til en innsjøs størrelse. Det vil nok gå en tid før man kan si noe mer om Scotese får rett. Kontinentene beveger seg nemlig med omtrent samme fart som fingernegler vokser.