Hvordan kan noe land ligge under havnivå?

På alle kontinentene på kloden finnes det områder som ligger under havets nivå. Mange av disse områdene befinner seg i sprekksoner som er dannet ved geologiske forkastninger. Absolutt lavest ligger Døde-havet med en overflate som ligger 411 meter under havnivå. At lavsletten ikke fylles med vann, skyldes at fordampningen av vann er langt større enn tilførselen, som først og fremst kommer fra Jordan-elven. Det finnes også store landområder som ville vært oversvømt om ikke menneskene hadde grepet inn.

utsikt av land under vannet nær kyst
© Shutterstock

På alle kontinentene på kloden finnes det områder som ligger under havets nivå. Mange av disse områdene befinner seg i sprekksoner som er dannet ved geologiske forkastninger. Absolutt lavest ligger Døde-havet med en overflate som ligger 411 meter under havnivå. At lavsletten ikke fylles med vann, skyldes at fordampningen av vann er langt større enn tilførselen, som først og fremst kommer fra Jordan-elven. Det finnes også store landområder som ville vært oversvømt om ikke menneskene hadde grepet inn. For hele 26 prosent av Nederlands areal befinner seg under havnivå, et areal som bare kan opprettholdes ved hjelp av landets mange diker, kanaler, pumper og avanserte slusesystemer. Nederlendernes kamp mot havet fortsetter; landet synker litt etter litt. Det skyldes blant annet at store deler av Skandinavia ennå hever seg litt etter å være blitt befridd for istrykket under istiden. Skandinavia og Nederland befinner seg på den samme kontinentalplaten, og hver gang Skandinavia vipper litt oppover, blir resultatet at Nederland tipper nedover.