Hvordan dannes en ørkenrose?

På ferie i Egypt kjøpte jeg en ørkenrose i en basar. Hvordan oppstår disse mineralske strukturene?

Ørkenrose som holder på å springe ut
© Shutterstock

Ørkenroser dannes ved såkalt kjemisk utfelling, på samme måte som kalkavleiringer i en vaskemaskin. Sett med geologiske øyne blir de blomsterliknende sammenvoksningene av gips eller kalsitt dannet på et øyeblikk – det tar helt ned til noen få tiår.

Likevel er det i Saudi-Arabia gravd frem ørkenroser på nesten en meters høyde fra sanden. I lavtliggende og kystnære ørkenområder siver saltholdig sjøvann gjennom den sandete berggrunnen og inn i hulrom.

Der blir vannets innhold av forskjellige stoffer sterkere konsentrert etter hvert som vannet fordamper. Når konsentrasjonen blir tilstrekkelig stor, begynner stoffene å felles ut mellom de små sandkornene. Vannstanden stiger og synker med årstidene, og neste gang vannflaten når ned til den voksende ørkenrosen, blir det felt ut litt mer stoff på overflaten av den.

Ofte vokser stoffet rundt sandkorn som deretter blir en del av ørkenrosen. At det avleirede stoffet får en fasong som minner om en rose, er imidlertid en ren tilfeldighet.