Hvordan ble Grand Canyon dannet?

Små ting kan stå for store bragder. Grand Canyon er gravd ut av Colorado-elven.

Grand Canyon

Grand Canyon nord i Arizona i USA er et av verdens mest berømte geologiske fenomener. Kløften er over 350 km lang, fra 6 til 29 km bred og hele 1800 meter dyp. De enorme dimensjonene gjør det vanskelig å begripe at det er den beskjedne elven som slynger seg langs dalbunnen som har skapt det hele. Men det er faktisk sant, for Grand Canyon ble i sin tid gravd ut av Colorado-elven.

Forskere flest mener at kløften oppsto i løpet av fem til seks millioner år, men nye resultater tyder på at Colorado-elven alt for 17 millioner år siden hadde inntatt det løpet som senere gravde ut Grand Canyon. År etter år har vannet slitt seg ned i bakken, slik at Grand Canyon i dag står som et utrolig monument over to milliarder års historie i form av geologiske lag. Lagene består særlig av sedimenter som eroderer lettere enn grunnfjell. Sedimentene skapte kløftens dimensjoner, og trappeformen skyldes at sedimentene har erodert i forskjellig takt.