Hvor er Jordens skorpe tykkest?

Er det forskjeller i tykkelsen på jordskorpen? Og hvor på kloden finner vi i så fall den tykkeste skorpen?

illustrasjon av de ulike lagene av jordens skorpe
© Shutterstock

Jordskorpen, som er det ytterste av flere lag, har sterkt varierende tykkelse. Under de store havene er den bare omkring 7000 meter tykk, mens kontinentalskorpen er mellom 10 000 og 70 000 meter tykk, med et gjennomsnitt på cirka 40 000 meter. Forklaringen ligger i måten skorpen oppstår på. I havet dannes det hele tiden ny skorpe ved de såkalte spredningsryggene midt mellom kontinentene. Der strømmer det ut flytende lava som blir til ny skorpe, som samtidig er fersk havbunn. Skorpen presses hele tiden vekk fra ryggen og ender under kontinentene. Dermed blir skorpen under kontinentene stadig tykkere og tykkere. Samtidig skjer det voldsomme geologiske prosesser når platene presses inn under hverandre. Kontinentalskorpen består ofte av gamle fjellkjeder som er oppstått langs kanten av kontinentene. Når havplatene med sine sedimenter blir skjøvet inn under dem, blir de varmet opp så kraftig at mye av materialet smelter og presses opp som lava. Derfor finner vi ofte vulkaner i disse områdene. Det gjelder for eksempel Andesfjellene, som sammen med Himalaya har den tykkeste skorpen på Jorden under seg – noen steder er skorpen over 60 000 meter tykk.