Hvor dypt i jorden har man boret?

Hva er det lengste man til nå har kommet ned i jorden, og er det overhodet teknisk mulig å bore helt ned til kjernen?

© Shutterstock

Geologer og ingeniører arbeider med forskjellige typer boring. Boring etter vann kommer sjelden lenger ned enn cirka 100 m, og oljeboring slutter ofte på 2000–4000 meters dyp. Men i forbindelse med vitenskapelig boring kan det være behov for å trenge vesentlig dypere ned i jordskorpen for å få opplysninger om jordklodens oppbygning. Ved slik boring er temperatur og trykkforhold viktige faktorer, fordi man bruker væsker til blant annet å skylle knust steinmateriale opp fra borehodet, og ved uventet høye temperaturer kan ikke væskene brukes, fordi de endrer egenskaper.

Teknikken setter rett og slett grenser for hvor dypt man kan bore. Jordens sentrum ligger cirka 7000 kilometer under føttene våre, og allerede på 350 kilometers dyp er forholdene helt ekstreme. Der ligger temperaturen på cirka 1200 ºC. Den hittil dypeste boringen er utført av russiske vitenskapsfolk som i 1970 startet et prosjekt med 12 dype boringer fordelt over hele Sovjetunionen. Den dypeste skulle trenge ned til 15 kilometers dyp, og i 1983 kom en boring på Kolahalvøya i arktisk Russland ned til 12 262 meter.

På grunn av pengemangel har selve boreprogrammet stått stille helt siden da, men det blir stadig hentet opp geofysiske data fra de måleinstrumentene som er senket ned i det cirka 25 cm brede hullet. Målingene har blant annet vist at temperaturen 12 km nede i berggrunnen ligger på 200 ºC – det dobbelte av hva de russiske forskerne hadde ventet.