Hva er kvikksand?

Jeg har sett flere filmer der helten blir sugd ned i en tykk suppe av kvikksand – og slipper levende fra det. Men hva er kvikksand, og hvordan kan man redde seg opp av den?

Menneske begravet under sand stikker fram en fri hånd
© Shutterstock

Kvikksand er vanlig sand som mister bæreevnen fordi det strømmer vann opp gjennom sanden nedenfra. For at det kan dannes kvikksand, må sanden være meget fin, det vil si at sandkornene må være ekstremt små. Samtidig må sanden ligge i en fordypning av et fastere materiale, for eksempel fast leire. Det er umulig å se med det blotte øye, men selv bitte små sandkorn kan ha en svært kantete overflate som gjør at det finnes en masse små tomrom mellom dem. Er sanden tørr, kan vi gå på den uten problemer, men begynner grunnvannet å strømme opp nedenfra i fordypningen, vil vannet tvinge sandkornene fra hverandre så de mister bæreevnen. Når sanden i fordypningen er blitt våt og det fortsatt strømmer opp vann, blir sanden nærmest flytende og kan ikke lenger bære vekten av et dyr eller et menneske. Det er ikke bare på film at mennesker og dyr har druknet i kvikksand, men for menneskenes vedkommende burde det ikke gå så galt. Kvikksand er nemlig bare farlig hvis man får panikk og mister balansen slik at hodet kommer ned under sanden. Hvis man derimot ligger helt stille, vil man langsomt flyte opp igjen, ettersom kvikksanden har en større tetthet enn menneskekroppen. Når man flyter oppå, kan man legge seg på ryggen og gjøre langsomme bevegelser inn mot fast og trygg grunn. På film forekommer de dramatiske kvikksandscenene ofte i ørkener, men i virkeligheten vil dette problemet snarere kunne oppstå på strender, elvebredder eller i marskområder.