AFP/Ritzau Scanpix

Hva er et synkehull?

I Kina har et gigantisk synkehull slukt en buss og flere fotgjengere. Minst seks personer er døde og flere er fortsatt savnet. Men hva er årsaken til de plutselige kollapsene, som kan få både busser og hus til å styrte ned i bakken?

Et gigantisk synkehull i det nordvestlige Kina har kostet minst seks personer livet, mens flere fortsatt er savnet.

Ulykken skjedde i byen Xining i Qinghai-provinsen omkring klokken 17.30 lokal tid mandag, da et plutselig kollaps i veibanen slukte en hel buss og flere fotgjengere.

Synkehull er ikke uvanlig i Kina og andre steder i verden. Men hvordan oppstår de enorme hulrommene, som får de øverste jordlagene til å forsvinne plutselig?

Et synkehull, eller karst, er betegnelsen på en plutselig nedsynking av landskapet som oppstår fordi jordsmonnet i området er blitt undergravd.

Denne typen hull forekommer helst i områder med kalkstein i grunnen. De oppstår ved at regnvann siver ned i steinlaget i grunnen og løser opp kalken slik at det danner seg underjordiske huler og grotter.

Videoopptak: Buss forsvinner i synkehull

Etter hvert som tiden går, kan hulene og grottene bli så store at de ikke lenger tåler vekten av jordmassene over dem. Derfor bryter de sammen, og bakken forsvinner i dypet.

Det oppstår synlige hull i landskapet, som varierer i størrelse. Noen steder er synkehull så vanlige at de former hele områder.

Slike terrengdannelser kalles karstlandskap etter området Karst som ligger i Kroatia, Slovenia og Nord-Italia.

Ødelagte vannrør kan skape synkehull

Årsakene til synkehull kan både være naturlige og menneskeskapte.

Men én av årsakene kan være nedgravede vannrør som sprekker opp på grunn av regn og underminerer fundamentet i en kalkholdig berggrunn.

© D. LeClair/Reuters/Scanpix

Røret er gammelt og blir lett ødelagt. Ved brudd oppløses kalkfundamentet, slik at det oppstår et hulrom.

© D. LeClair/Reuters/Scanpix

Vannet finner nye veier gjennom kalken når den oppløses. Ødeleggelsene fortsetter, og til slutt har det dannet seg et enormt hull som bare er dekket av et tynt ”lokk”.

© D. LeClair/Reuters/Scanpix

Lokket bryter sammen under et voldsomt regnskyll. Hvorfor er usikkert, men det fører til at hus og veier raser ned i hullet. Samtidig har vannet gravd ut groper, huler og ganger i kalkgrunnen.

I sjeldne tilfeller kan synkehull bli både store og dype, som det var tilfellet i byen Xining i Qinghai-provinsen i Kina mandag ettermiddag lokal tid.

Det samme skjedde i Guatemala by i februar 2007. En kombinasjon av kraftig nedbør, vann som lekket ut av en kloakkledning og huler i bakken fikk bakken til å kollapse i et 100 meter dypt hull.

Den gangen forsvant flere hus langt ned i dypet, noe som kostet tre mennesker livet.