Hva er en salthorst?

Jeg har lest at salthorster forekommer flere steder i verden. Men hvordan har de egentlig oppstått?

Zagros mountains

En salthorst er nærmest en enorm ballong av salt som har steget opp fra grunnen. Der nede finnes det geologiske lag av salt som oppsto ved at avgrensede bassenger med saltvann fordampet slik at bare saltet ble igjen. Slike inndampingsbergarter kalles evaporitter på geologisk fagspråk.

Geologisk sett er nok det mest spektakulære eksempelet på slike ”fordampingsepisoder” at Middelhavet i et tidsrom for mellom fem og seks millioner år siden fordampet fullstendig i flere omganger. Det førte til at det ble dannet tykke lag av evaporitter, som i tiden som fulgte, ble dekket av andre sedimenter som sand og leire.

Salthorstene blir skapt fordi salt har en forholdsvis lav densitet i forhold til sedimentene som ble avleiret oppå saltet. Nærmere bestemt har salt en densitet på 2,2 g/cm3, mens bergartene rundt saltet gjerne har en densitet på 2,8 g/cm3. På grunn av lav densitet og høyt trykk fra bergartene omkring, vil saltet søke oppover omtrent som en varmluftsballong.

halit

I denne prosessen blir de omkringliggende lagene først deformert før de så skyves oppover, slik at de danner en bulk i terrenget.

Er det høyt trykk og høy temperatur i grunnen, vil det gi prosessen ytterligere drahjelp fordi salt blir plastisk under slike forhold – ved 100 grader og 600 atmosfærers trykk vil man se at salt oppfører seg mest av alt som varmt smør.

En salthorst kan heve seg flere kilometer opp gjennom de overliggende geologiske lagene. Noen ganger kan saltet faktisk også bryte gjennom jordoverflaten og danne hele ”saltbreer” slik man har sett eksempel på blant annet i Zagros-fjellene i Iran.

Salthorster har flere funksjoner

Salthorster er nyttige av mange årsaker. De er kilder til salt som råvare – både som spisesalt og til veisaltet mange misliker spredningen av om vinteren.

Dessuten kan saltet på grunn av ugjennomtrengeligheten fungere som såkalte ”oljefeller” der olje kan samle seg i lommer. I tillegg benyttes salthorstene som lagringssted for forskjellige typer skadelig avfall.