Hva er det under sanden i Sahara?

Sahara er mange steder dekket av sand. Men hvor tykt er sandlaget? Og hva finnes det under ørkensanden? Få svaret her.

Vinden flytter sanden i Sahara-ørkenen

Vinden flytter sanden i Sahara-ørkenen og kan skape både sanddyner og bølger av sand.

Sahara er verdens største ørken. Den dekker nesten en tredjedel av Afrika, og selv om vi forbinder Sahara med sand, består store deler av ørkenen av steinsletter, nakne klipper og fjell. Men særlig mot vest og nord er store områder av Sahara dekket av sand.

Sanden utgjør noen steder bare et tynt teppe, mens laget av sand i søkk kan være flere hundre meter tykt. Når det blåser, kan det dannes opptil 300 meter høye sanddyner i ørkenen.

Sandstorme flytter sanden i Sahara

På grunn av vinden flytter sanden i Sahara seg, selv om det går sakte. Under sandstormer blåser litt av sanden ut over havet eller inn over andre områder, men det meste blir i Sahara, der det på grunn av de framherskende vindene ganske langsomt sirkulerer. Bevegelsen foregår mot klokka, så sanden i det nordlige Sahara beveger seg fra øst mot vest, mens det i det sørlige Sahara flytter seg fra vest mot øst.

Helleristning i Sahara

Sahara har en frodig fortid

Under sanden i Sahara finner man grunnfjell av ulik type. Dessuten har man ved hjelp av satellitter med spesielle sensorer oppdaget massevis av uttørkede elver og sjøer under ørkensanden.

De vitner om at Sahara inntil for få tusener år siden var et frodig område. Det samme gjør det vannet man mange steder finner dypt under ørkenen. Geologene har fastslått at i hvert fall noe av vannet har ligget der i minst 200 000 år.

Kan Sahara gjøres grønn?

Sahara kan kanskje gjøres grønn igjen. Forskere fra University of Maryland har laget klimamodeller der store vind- og solfarmer i Saharas ørken kan generere grønn energi samt heve luftfuktigheten i ørkenen. Den høyere luftfuktigheten vil gi nedbør som kan gjøre regionen grønn igjen.

Naboregionen, Sahel, vil også oppleve økt nedbør. Med økte muligheter for landbruk og adgang til drikkevann for befolkningen.

Et teoretisk Sahara dekket av vind- og solfarmer vil også kunne forsyne hele verdenen med ren energi i mange år fram. Opp mot 79 terawatt ville kunne bli produsert. Til sammenligning var hele jordens energibehov i 2017 omkring 18 terawatt.