Shutterstock

Gigantisk økosystem gjemmer seg under bakken

Etter ti års kartlegging har forskere funnet et skjult økosystem mer enn 2,5 kilometer under overflaten. Oppdagelsen flytter grensene for hvor det kan finnes liv.

1200 forskere fra 52 land har brukt ti år på å kartlegge et gigantisk økosystem skjult dypt under jordas overflate. I et miljø uten sollys, med ekstrem varme og voldsomt trykk trives milliarder av mikroorganismer.

De små organismene, som lever over 2,5 kilometer nede i bakken, har overlevd her i millioner av år isolert fra jordas overflate.

Den nye forskningen har avslørt at de kan klare seg med mye mindre energi enn forskerne hadde trodd var mulig.

Denne rundormen er blant de flercellede organismene forskerne fant under jordas overflate. Rundormen lever i 1,4 kilometers dybde.

© Image courtesy of Gaetan Borgonie/Extreme Life Isyensya, Belgium

Noen av dem er såkalte arkebakterier, som hører til livets mest primitive og eldste livsformer.

Organismer lever i 120 graders varme

Noen arkebakterier finnes i helt oksygenfrie miljøer, og mange av dem er såkalte ekstremofiler, noe som betyr at de kan leve i miljøer med store mengder salg, syre eller varme.

Forskerne fant organismer som levde i dype jordlag med temperaturer på over 120 grader.

70% av jordas bakterier og arkebakterier lever nede i bakken, viser nye studier. Livet er funnet mye dypere nede enn forskerne hadde regnet med.

Det er ny rekord, men forskerne er sikre på at den vil bli slått av andre fortsatt ukjente organismer i enda dypere jordlag.
Inntil videre omfatter forskernes datasett prøver tatt fra borehull som går 5000 meter ned i bakken.

Liv finnes i selv det dypeste hull

Da de samlet inn dette materialet, regnet de med å finne en nedre grense for hvor dypt i jordskorpen livet kunne trives, men noe slikt fant de ikke.

Livet ser ut til å ha erobret dybder vi fortsatt ikke kan bore oss ned til. Ifølge forskerne åpner den nye kunnskapen opp for at det kan finnes liv på mange andre kloder.

Kanskje livet kan trives på steder der vi før trodde det var umulig.