Bakterier skal grave etter gull

Bakterien C. metallidurans samler gull i klumper og pumper dem ut på overflaten. Den metoden kan kanskje utnyttes til gruvedrift.

© Wikimedia Commons

I dag bruker gullgravere kvikksølv til å binde gull og trekke det ut fra andre materialer. Men metallet er giftig, og derfor er forskere på jakt etter en ny metode til å utvinne det vanskelig tilgjengelige gullet. Og nå har de kanskje funnet en løsning.

Bakterien C. metallidurans har funnet sin egen måte å håndtere tungmetaller på, og det gjør den i stand til å leve steder som de fleste andre organismer holder seg unna.

Bakterie har ingen konkurrenter

Uten konkurranse fra andre mikrober trives den i jordlag der det er mye tungmetaller. I motsetning til andre bakterier har C. metallidurans en evne til å kvitte seg med disse metallene, slik at de ikke hoper opp seg i organismen.

© American Society for Microbiology

En internasjonal forskergruppe fra Tyskland og Australia har nå funnet ut hvordan den gjør dette. Det skjer i et komplisert samspill mellom bakteriens egne enzymer og metallene kobber og gull.

Enzym pumper ut gull

Som andre dyr trenger bakterien kobber for å overleve, men i store mengder er metallet giftig. Når en viss mengde kobber har trengt inn i bakterien, vil den derfor pumpe det ut igjen ved hjelp av et spesielt enzym.

Men hvis det også er gullatomer til stede, reagerer bakteriene annerledes. Gull og kobber er giftigere i kombinasjon enn hver for seg, så et annet enzym tar over. Dette enzymet endrer den formen metallene opptrer i, slik at de blir mindre giftige og forhindres i å trenge dypt inn i bakterien.

I stedet pumpes kobberet ut og trekker gullet med seg. Prosessen samler gullet i små klumper på bakteriens overflate.