Oliver Warr
grundvand milliarder

1,2 milliarder år gammelt grunnvann er mulig energikilde

Nyoppdaget grunnvann kan kanskje fortelle om muligheten for liv på andre planeter. Samtidig er det en mulig energikilde.

I 2016 fant en forskergruppe det til nå eldste vannet på jorden i Canada med en imponerende alder på to milliarder år.

Nå har en annen forskergruppe funnet 1,2 milliarder år gammelt grunnvann i Sør-Afrika. Selv om det ikke slår den tidligere rekorden, så har denne oppdagelsen likevel fått forskerne til å sperre opp øynene.

Pandoras kjemieske

Grunnvannet er oppdaget nesten tre kilometer nede i den sørafrikanske gull- og urangruven Moab Khotsong, som ligger rundt seksten mil sørvest for Johannesburg.

Det er grunnvannets kjemiske samvirkning med bergartene rundt som har fanget forskernes oppmerksomhet. De kan nemlig gi ny innsikt i energiproduksjon og -lagring i jordskorpen.

«For første gang har vi fått innsikt i hvordan energi som er lagret dypt inne i fjellet, over tid kan frigjøres og fordeles videre i skorpen», sier en av forskerne som står bak oppdagelsen, Oliver Warr.

grundvand milliarder

Forsker Oliver Warr samler inn prøver av milliarder år gammelt grunnvann tre kilometer under bakken. Dette vannet inneholder store mengder hydrogen og helium som kan brukes i moderne teknologi.

© Oliver Warr

«Tenk på det som en Pandoras eske av helium- og hydrogenproduserende energi.»

Uranet har gjennom flere milliarder av år fått lov til å henfalle nede i dypet.

Dette har skapt den høyeste konsentrasjonen noen gang av såkalte radiogene produkter i flytende form. Det betyr at grunnvannet inneholder stoffer som har oppstått på grunn av radioaktivitet.

«Her nede holdes vannet i sprekker i fjellet, og over tid påvirker de hverandre, noe som resulterer i uran som deretter henfaller over millioner og til og med milliarder av år og skaper edelgasser», skriver Warr i et blogginnlegg.

Siden disse edelgassene hoper seg opp i vannet, kan forskerne måle ulike konsentrasjoner av stoff, og de kan avgjøre hvor lenge de har vært til stede i bergartene.

I dette tilfellet var det helium og hydrogen forskerne fant. De kan tjene som mulige energikilder i framtiden. I tillegg fant forskerne radiogen neon, argon, xenon og en isotop av krypton.

grundvand milliarder prøver

Forsker Oliver Warr samler inn prøver av milliarder år gammelt vann i Moab Khotsong-gruven i Sør-Afrika.

© Oliver Warr

Nye energikilder

Det interessante med hydrogen er at det tjener som energikilde for mikroorganismer under bakken der sollys ikke kan skape fotosyntese. Samtidig kan hydrogen i dag brukes i moderne teknologi som hydrogenbiler.

I tillegg har forskerne også en stor interesse for heliumet i vannet siden de globale heliumreservene holder på å gå tom. Naturlige undergrunnslagre kan tjene som en overgang til bærekraftige ressurser.

Oppdagelsen kan fortelle forskerne noe om hvordan liv uten mulighet for fotosyntese kan overleve på andre planeter.

«Så lenge det er vann og stein, vil du se produksjon av helium og hydrogen – og det betyr ikke nødvendigvis at dette bare kan foregå på jorden», skriver Warr.

«Hvis det er vann under bakken på Mars eller en annen steinplanet, kan helium og hydrogen også bli generert der, noe som fører til enda en energikilde.»

Det kan vise hvordan radiogen energi kan skapes på andre planeter og måner i solsystemet vårt som kan brukes ved framtidige romferder til planeten Mars og månene Titan, Enceladus og Europa.