Shutterstock

Truede arter kjemper seg tilbake

De har stirret rett ned i avgrunnen og vært på randen av utryddelse. Men takket være en hjelpende hånd fra mennesket og rene lykketreff har en rekke seiglivede dyr kjempet seg tilbake.

Hjort vender tilbake til Kina. Svipptur til England ble redningen for davidshjorten.

I 1905 ble den siste kinesiske davidshjorten skutt. Heldigvis hadde greven av Bedford i England importert en håndfull dyr. I 1985 ble 18 av hjortene brakt hjem til Kina, der de senere har blitt til 700 viltlevende eksemplarer.

Staffan Widstrand

Japanerne utryddet nasjonalfugl. Sju eksemplarer hadde gjemt seg i Kina.

Selv om den japanske ibisen er landets nasjonalfugl, døde den siste ville fuglen i 2003. Men takket være en gruppe på sju fugler som ble funnet i Kina, samt flere kunstige rugesentre, kan 100 japanske ibiser nå settes ut i naturen hvert år.

Staffan Widstrand

Kullstopp redder polarreven. Bare fire kull unger ble født i 1999.

Polarreven lever første og fremst av lemen. Sur nedbør på grunn av svovel fra kullkraftverk fikk lemenbestanden til å falle. Så polarreven var turet av utryddelse. I dag er det færre kullkraftverk i England, noe som gjør at reven kan gjøre et comeback.

Mireille de la Lez/Wild Wonders of Europe

Bison stortrives i Polen. For første gang på 250 år lever bison fritt i Europa.

Den europeiske bisonen var redusert til 13 eksemplarer. I 1952 ble bisonen gjenutsatt i Bialowieza-skogen i Polen, og de siste tiårene med varme vintre har hatt en positiv effekt på de 900 kilo tunge dyrene, som nå teller 4000 eksemplarer.

Stefano Unterthiner/Wild Wonders of Europe

Overvant invasjon. Gris og rotter overtok Hawaii.

Hawaiigåsen er klodens sjeldneste gås. Innføringen av griser, katter, hunder og rotter til Hawaii reduserte bestanden til bare 30 individer i 1952. Fuglene ble fanget og avlet opp i fangenskap, så i dag er det 2500 av dem på øyene.

Staffan Widstrand

Moskusoksen vender hjem til Sverige. Langsomme dyr var lett bytte for jegere.

Moskusokser levde i hele Arktis, men ble på grunn av jakt begrenset til Nord-Grønland og et par kanadiske øyer. Nå gjenutsettes moskusokse, men siden den ikke har levd i naturen på flere hundre år, betraktes den i dag som en invasiv art i Sverige.

Vincent Munier/Wild Wonders of Europe

Høyspenning rammet unge ørner. Kaninmangel medførte hungersnød.

På 1980-tallet ble 80 prosent av alle keiser­ørnunger drept av høyspentledninger. Når bestanden kaniner samtidig falt kraftig, var ørnen nesten utryddet. Nå sørger blant annet omlegging av ledninger for at bestanden stiger med sju prosent i året.

Staffan Widstrand

Gresser fram savannen. Przewalskis hest gjenskaper «Europas Serengeti».

Przewalskis hest ble redusert til bare seks individer, men har i dag fått en viktig oppgave. Sammen med kronhjorter og urkveg skal hesten gjenskape «Europas Serengeti» – enorme steppeområder det det skal være tusenvis av ville arter.

Milan Radisics/Wild Wonders of Europe

Langhornet araber var jaget vilt. Oryxantilopen fikk ny status.

Den arabiske oryxantilopen ble utryddet i naturen på 1970-tallet, først og fremst på grunn av jakt. Takket være et vellykket avlsprogram ble oryxantilopen den første arten som har blitt omklassifisert fra «utryddet i naturen» til bare «truet».

Staffan Widstrand