Shutterstock

Stikker med brennende smerte: En av de verste fremmede artene er nå i Europa

De tallrike insektene er aggressive og vanskelige å kontrollere. Nå har de etablert seg i Europa, der de kan true andre dyrearter.

De forstyrrer planetens økosystemer, skader det biologiske mangfoldet og har et smertefullt stikk.

I noen tilfeller har folk som har fått besøk, blitt tvunget til å flykte fra huset.

Den røde brannmauren, Solenopsis invicta på latin, er en av de verste invasive artene og har sine røtter i Sør-Amerika. Den har spredd seg til USA, Australia og Kina på mindre enn hundre år.

Vanligvis danner maur kolonier med én tue og én dronning, men den røde brannmauren stopper ikke der.

Den danner såkalte superkolonier med flere dronninger. Dermed kan den raskt spre seg til store områder og utslette alle andre maurarter.

Nå har de tallrike insektene slått seg ned i Europa – nærmere bestemt på Sicilia.

Trussel mot Europas byer

Forskere ved Instituttet for evolusjonær biologi i Barcelona har allerede beregnet sannsynligheten for at brannmauren vil spre seg fra Sicilia til resten av Europa i løpet av de neste tiårene.

De anslår at mauren vil kunne trives på 7 prosent av det europeiske kontinentet, mens stigende temperaturer som følge av klimaendringene ser ut til å øke dette til 25 prosent i 2050 og nesten 30 prosent i 2070.

Det mest urovekkende er at brannmauren allerede i dag kan finne optimale forhold for å trives i opptil halvparten av Europas største byer. Dyret har en tendens til å trekke mot urbane områder på grunn av de varmere og fuktigere forholdene der.

Den fremmede arten rød brannmaur, Solenopsis invicta, skaper betydelige problemer for både økosystemer og mennesker. Det kan være både kostbart og tidkrevende å håndtere og kontrollere de aggressive insektene.

© Shutterstock

«Dette er ekstra bekymringsfullt fordi mange av byene, blant annet London, Amsterdam og Roma, har store havner, noe som gjør at mauren raskt kan spre seg til flere land og kontinenter», sier Roger Vila, som er medforfatter av studien, i en pressemelding.

Setter økosystemer i brann

Den røde brannmauren er et aggressivt rovdyr som forstyrrer lokale økosystemer ved å jakte på stedegne insekter, smådyr og til og med fugleegg som ligger på bakken. Det kan true lokale arter og skape ubalanse i næringskjedene.

Derfor er brannmaurens inntog på europeisk jord dårlig nytt, mener de noe overraskede forskerne bak studien, som fant 88 kolonier med rød brannmaur på Sicilia.

«Solenopsis invicta er en av de verste fremmede artene. Den kan spre seg skremmende fort. Det var en stor overraskelse å finne denne arten i Italia», sier hovedforfatter Mattia Menchetti.

Den røde brannmauren er beryktet for både å bite og stikke. I likhet med veps har den en brodd med gift som gir en brennende smerte og kan framkalle allergiske reaksjoner hos noen mennesker.