Shutterstock
Spækhuggere

Spekkhoggere angrep båt med voldsom taktikk

Den usedvanlige atferden blant en gruppe spekkhoggere utenfor sørkysten av Spania ser ut til å ha tatt en ny vending.

I begynnelsen av mai kunne flere medier beskrive hvordan en gruppe på tre spekkhoggere angrep og til slutt senket en båt i Gibraltarstredet utenfor kysten av Spania midt på natten.

Besetningen om bord fortalte senere hvordan to mindre spekkhoggere rystet roret bakfra mens én større spekkhogger dundret i siden av skipet med full kraft.

Og episoden er bare én av mange.

Siden mai 2020 er det, ifølge Atlantic Orca Working Group, blitt registrert opp mot 505 tilfeller med usedvanlig kontakt mellom spekkhoggere og båter i området. I ett av fem tilfeller ble fartøyene forhindret fra å seile videre, og tre av båtene sank.

Nå forteller blant annet vitenskapsmediet LiveScience om en ny episode der en gruppe spekkhoggere angivelig har endret sitt vanlige mønster.

I de aller fleste tilfeller mister drapshvalene nemlig interessen for båtene og svømmer vekk så snart de har ødelagt roret. Men under et nyere angrep, der en gruppe spekkhoggere ødela roret på enda en seilbåt, fortsatte hvalene jakten på båten helt til den var i havn takket være hjelp fra en slepebåt.

Den usedvanlige episoden er ett av 18 spekkhogger-angrep på båter utenfor sørkysten av Spania bare i mai i år, men det første tilfellet der hvalene fortsatte jakten etter at skipet var ødelagt.

Prøvde å jage dem vekk

I en førstehåndsberetning på bloggen sin og i et intervju med Daily Mail beskriver den engelske seileren April Boyes, som var om bord på båten, hvordan hun og de andre besetningsmedlemmene oppdaget spekkhoggerne rundt klokken 21.30 om kvelden 24. mai.

Deretter skrudde av de motoren og begynte å kaste tau og sand overbord i et forsøk på å avlede dyrenes oppmerksomhet.

Spekkhogger åpner gapet.

Spekkhoggerens ikoniske svarte og hvite farger fungerer som kamuflasje som gjør det vanskelig for byttedyr å registrere fienden før det er for sent.

© Shutterstock

Fakta om spekkhoggeren

Likevel tok det ikke lang tid før spekkhogger-gruppen begynte å slå mot båtens ror.

«Etter en time var roret helt ødelagt. Deretter begynte det å strømme inn vann i båten», skriver hun blant annet.

Derfor sendte besetningen også et nødanrop som gjorde at de ble trukket inn til havnen i Barbate i Cádiz, der spekkhoggerne fortsatte å følge etter båten.

Flere teorier

I en studie utgitt i tidsskriftet Marine Mammal Science i 2022 forsøkte forskere å kategorisere noen de nye kontaktene mellom spekkhoggere og skip.

En av oppdagelsene var at de fleste angrepene var på seilbåter eller katamaraner, og at den gjennomsnittlige lengden på fartøyene var tolv meter. Sammenligning kan en fullvoksen spekkhogger bli opp mot 9,5 meter lang.

Slik jakter spekkhoggeren

Spekkhoggeren jakter i flokk og bruker ulike jaktteknikker. Og jakten foregår ikke bare i vannet. Noen ganger lar spekkhoggeren seg strande med vilje for å få tak i en hvilende sel.

Späckhuggare jagar fiskstim.
© Tony Wu/Nature Picture Library

Forvandler fiskestim til ta-selv-bord

Ved å blåse bobler og plaske med halene i retning av fiskestimer tvinger spekkhoggerne fiskene til å samle seg i en kulehop. Når fiskene er malt inn i et hjørne, plukker spekkhoggerne fiskene ut av hopen.

Späckhuggare jagar säl på isflak.
© John Durban/NOAA

Knuser selers redningsplanke

Når spekkhoggeren får øye på en sel på et isflak, går den til angrep på byttedyrets redningsplanke. Rovdyret knuser isflaket ved hjelp av snuten sin slik at selen til slutt faller i vannet.

Späckhuggare jagar sjölejon på stranden.
© Shutterstock

Kaster seg selv inn på land

Selv ikke på land kan seler og sjøløver føle seg trygge for spekkhoggeren. Rovshvalen er kjent for å la seg strande for å sette tennene i sjøløver og seler som hviler seg ved kysten.

Forskerne vet fortsatt ikke sikkert hvorfor den usedvanlige oppførselen har begynt å spre seg blant spekkhoggerne.

Men én teori er at det har oppstått en ny «dille» blant spekkhoggerne – noe som er vanlig blant undergrupper av delfinfamilien.

En annen teori er at angrepene kan være resultatet av en traumatisk opplevelse mellom én spekkhogger og en båt, og at resten av gruppen nå imiterer oppførselen fra en hval i området.

Ingen mennesker er skadet under de usedvanlige møtene.