Solstormer gir fargerikt lysshow i jordas atmosfære

Partikler fra verdensrommet treffer jordas magnetfelt med stor kraft, og det får atmosfæren til å lyse opp i alle regnbuens farger. Da oppstår nordlys, og du kan oppleve det i det meste av Nord-Europa.

Nordlys

Øyet er mest følsomt for de grønne fargene på nattehimmelen, og nordlyset sees derfor ofte som svakt grønnlig.

© JESPER GRØNNE, HVADIHIMLEN.DK

Jordas magnetfelt redder livet vårt hver eneste dag. Det fungerer som et gigantisk skjold som får skadelig stråling fra sola og universet til å prelle av i stedet for å treffe oss.

Strålingens sammenstøt med magnetfeltet kan i noen tilfeller bli synlig fra jorda – på den nordlige halvkula kalles det nordlys.

Solstormer skaper strøm i atmosfæren

Fenomenet oppstår etter solstormer, som sender en bølge av partikler mot jorda.

Partiklene skyver til magnetfeltets feltlinjer og framprovoserer en strøm av ladde partikler øverst i jordas atmosfære.

Strømmen skaper store spenningsforskjeller på flere hundre tusen volt mellom atmosfærens natt- og dagside.

Magnetfeltet kortslutter

Hvis strømmen avbrytes av lokale forhold, kan det skje en kortslutning av magnetfeltet, som får de ladde partiklene til å bevege seg mot jordas poler via feltlinjene.

Ladde partikler kolliderer med oksygen- og nitrogenatomer omkring 90–400 kilometer over bakken.

Energien fra sammenstøtet slipper ut som farget lys.

Nordlys

Nordlys oppstår hele året, men det er bare i vinterhalvåret himmelen er mørk nok til at du kan se det med det blotte øye.

© Shutterstock