ARKENSTONE/Rob Lavinsky.
calcit kalkspat

Slik kan mineraler hjelpe med å forklare hvordan livet oppsto

Kartleggingen av mer enn 10 500 mineraler viser hvordan mangfoldet av bergarter har oppstått på jorden. Katalogen kan endre måten vi leter etter liv på andre planeter.

Fram til nylig var det allment akseptert blant eksperter at det eksisterer om lag 6000 ulike mineraler på jorden. Men dette antallet har med en ny oversikt steget til 10 556.
Mineraler kan nemlig dannes gjennom flere ulike prosesser – både fysiske, kjemiske og biologiske. Og det kan ha skjedd på ulike måter gjennom jordens 4,5 milliarder år lange historie.

Ved å gruppere mineralarter etter prosess og tidspunkt kan forskere bedre forstå hvorfor jorden har mange flere ulike mineraler enn andre kjente verdener.

turmalin mineral

Turmalin er det vanligste mineral med grunnstoffet bor. Den danner vakre krystaller i mineralrike granittpegmatitter med hundrevis av eksotiske mineralarter.

© ARKENSTONE/Rob Lavinsky.

Mineralers mange fødsler

Forskerne fant ut at mineraler samlet sett kan oppstå på 57 ulike måter. Blant annet i lava, ved radioaktiv nedbryting, under ekstremt trykk, ved lyn- og meteornedslag og gjennom urin eller ekskrementer.

«Hver av mineralprøvene er en tidskapsel som kan avsløre jordens fortid bedre enn noe annet», forteller prosjektleder Robert Hazen fra Carnegie Institution for Science:

«Mer enn 80 prosent av jordens mineraler ble skapt med vann som del av prosessen, noe som er fundamentalt for mineralmangfoldet på denne planeten. Det er en av hovedårsakene til at månen, Merkur og Mars har langt færre mineralarter enn jorden.»

mineral beryl

Beryll kan komme i mange farger og former alt etter andre elementer i omgivelsene. Mest kjent er den grønne smaragden.

© ARKENSTONE/Rob Lavinsky

Livet har satt sitt preg på både fossiler og sammensetningene av mineraler.

Data fra det nye mineralkartet viser at biologi er involvert i en tredjedel av jordens mineraler, slik som skall, knokler og tenner. Faktisk er det om lag 2000 mineraler som bare kan oppstå i en oksygenholdig atmosfære.

opaliseret ammonite mineral

Opalisert ammonitt er utdødde blekksprutarter som etter hvert har fått en rekke farger.

© ARKENSTONE/Rob Lavinsky

Mineraler kan oppstå overalt

Mineraler kan altså oppstå ved flere ulike prosesser. For eksempel kan diamanter dannes på ni ulike måter når for eksempel karbon utsettes for ekstremt press over lang tid eller under asteroidesammenstøt i verdensrommet.

Mens om lag 60 prosent av de kjente mineralene bare kan dannes på én måte, kan den vanlige mineralet pyritt dannes på 21 ulike måter. Pyritt er også kjent som svovelkis eller narregull, og det er en sammensetning av jern og svovel.

Mineralet kan dannes ved både høye og lage temperaturer, med og uten vann, med hjelp fra mikrober, men også uten. Derfor kan pyritt oppstå i meteoritter, vulkaner, varme skorsteiner på havbunnen, trykk i fjellet og branner i kullgruver – for å nevne noen få muligheter.

Pyrit narreguld mineral

Pyritt er også kjent som svovelkis eller narregull og er en sammensetning av jern og svovel. Naturen har brukt 21 ulike måter til å skape mineralet pyritt i løpet av 4,5 milliarder år.

© ARKENSTONE/Rob Lavinsky

Den nye oversikten viser også at de første mineralene som ble dannet på jorden, var dominert av elleve grunnstoffer. Og nesten 300 mineraler kan være eldre enn jorden selv. Av dem er 97 bare funnet i meteoritter.

Mineraler i jakten på liv utenfor jorden

Oversikten har tatt 15 år, og forskerne har funnet fram til alle de mineralene gjennom de åpne mineraldatabasene mindat.org og rruff.info som de har holdt opp mot flere tusen forskningsartikler.

Forskerne håper at katalogen av mineraler kan være med på å gi en bedre forståelse av hvordan livet på jorden oppsto. Nasa har også finansiert prosjektet siden det kan fortelle noe i muligheten for liv på andre planeter.

malakit mineral

Forutsetningen for at mineralet malakitt kunne dannes, var jordens oksygenholdige atmosfære, som ble til for omkring 2,5 milliarder år siden.

© ARKENSTONE/Rob Lavinsky.