Skyer med “bryster” er tegn på farlig vær

Skyer kan også utvikle bryster. Fenomenet kalles mammatus etter det latinske ord for jur, og når “sky-brystene” viser seg, flyr pilotene i store buer utenom.

Mammatus

© David Bigwood/Alamy/All Over

Mammatus ligner på poser som henger ned fra skyens underside og minner om jurene på en ku.

Navnet kommer av det latinske ordet «mamma», som betyr jur eller bryst.

Fuktig luft henger som poser

Fenomenet oppstår når dråper av kald, fuktig luft synker ned under skyen.

Den fuktige lufta bruker mer tid på å bli varmet opp enn den tørre lufta rundt, og blir dermed hengende som poser.

Tegn på tornadoer

Mammatus er tegn på voldsomme, loddrette vinder som fører med seg ekstrem nedbør, lyn eller tornadoer.

Piloter betrakter derfor mammatus som blinkende, røde varsellamper.