Skjult underverden med bisarre skapninger funnet under havbunnen

For første gang har forskere skrellet av havbunnen – og funnet dyr og planter som verden aldri har sett før.

Undervannsrobotens funn viser at noen dyr ser ut til å leve både over og under havbunnen.

© Shutterstock

Forskere skreller stadig nye lag av planeten vår, som om den var en løk.

Nylig brukte forskere om bord på et fartøy fra havforskningsinstituttet Schmidt en undervannsrobot til å fjerne et stykke av havbunnen dypt nede i Stillehavet.

Da robotarmen gravde seg gjennom havbunnen utenfor Panama, dukket det opp en hittil ukjent underverden.

Skjult under såkalte hydrotermiske skorsteiner fant forskere ved universitetet i Wien et blomstrende økosystem med dyr som aldri er sett før.

Hydrotermiske skorsteiner er steder på havbunnen der varme fra jordens indre strømmer opp gjennom havbunnen. De er litt som vulkaner på jordoverflaten.

Hydrotermiske kilder ble oppdaget i 1977, men siden da har ingen tenkt på å lete under havets varme kilder – før nå.

«Denne virkelig bemerkelsesverdige oppdagelsen av et nytt økosystem skjult under et annet økosystem er et nytt bevis på at det finnes liv på utrolige steder», sier Jyotika Virmani, direktør for Schmidt-instituttet, i en pressemelding.

Mistanke om dyr bekreftet

Miljøet rundt hydrotermiske skorsteiner kan virke ugjestmildt, med kokende varmt vann som er så fullt av partikler og metaller at det ligner svart røyk som spys opp fra havbunnen som fra en underjordisk skorstein.

Forskerne antar likevel at dyr dypt under havbunnen beveger seg fram og tilbake mellom overflaten og undergrunnen gjennom de hydrotermiske kildene.

For å finne ut om kildene fungerer som en tunnel for dyr, satte forskerne en rekke nettingkasser over kildene på havbunnen. Da forskerne fjernet kassene, oppdaget de ukjente dyr som levde under overflaten og noen ganger vandret opp i kanalene i de hydrotermiske kildene.

Forskerne klarte deretter å snu lokket på havbunnen, og det avslørte en grottelabyrint bebodd av merkelige dyr og planter.

Dykk ned under havbunnen i denne videoen:

Mens noen av dyrene ligner på de ormene, sneglene og blekksprutene vi allerede kjenner fra livet mellom havbunnen og havoverflaten, var det også hittil navnløse kjempemuslinger, glupske krabber og gjennomsiktige maneter som minner om spøkelser.

Dyrene her nede lever i 25 grader varmt vann i nærheten av de hydrotermiske kildene, og ifølge forskerne er dyrene ikke avhengige av sollys, men av mineraler og næringsstoffer som strømmer ut av de varme kildene.

Oppdagelsen bidrar til en ny forståelse av hydrotermiske skorsteiner og viser at dyr ser ut til å leve både over og under havbunnen.

«Vi har lenge kjent til de hydrotermiske skorsteinene ovenfra, men dette er et helt nytt økosystem under havbunnen. Oppdagelsen av nye skapninger, landskap og nå et helt nytt økosystem understreker hvor mye vi ennå ikke har oppdaget om havet og livet i dypet», sier Wendy Schmidt, som er leder for og en av grunnleggerne av Schmidt-instituttet.