Siste advarsel fra FN-panelet: Framtidens klima avgjøres i dette tiåret

Beslutninger fram mot 2030 avgjør hvor mye den globale oppvarmingen kan begrenses, mener klimapanelet.

Donau i Tyskland gikk over sine bredder i 2021. Et syn tyskerne risikerer å oppleve oftere etter hvert som klimaet blir varmere.

© Shutterstock

Det er alvorstunge ord i den avsluttende rapporten fra FNs Klimapanel, IPCC, som kom ut mandag.

Allerede nå ser vi flere og mer voldsomme hetebølger og oversvømmelser på grunn av global oppvarming. Vi gjør ikke nok for å begrense den. Og med hver stigning eskalerer de farene vi står overfor, heter det.

Men det er også et lite glimt av håp i rapporten, som er den oppsummerende delen av panelets sjette hovedrapport siden 1990.

Det er muligheter for å redusere utslippene av drivhusgasser og tilpasse samfunnet, og de er både tilgjengelige og gjennomførbare.

«Rapporten understreker at det er nødvendig mer mer ambisiøs handling og viser at hvis vi gjør det nå, kan vi fortsatt sikre en beboelig, bærekraftig framtid for alle», sier sørkoreaneren Hoesung Lee, leder for Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Men det må skje raskt. Beslutninger i dette tiåret avgjør om den globale oppvarmingen kan begrenses til 1,5 eller 2 grader, heter det.

Verdens land ble i 2015 enige om å begrense den globale oppvarmingen til et godt stykke under 2 grader og helst ikke mer enn 1,5 grader. Ellers vil det blir uopprettelige skader på naturen.

Temperaturen har allerede steget 1,1 grad siden industrialiseringen, og vi vil trolig krysset grensen på 1,5 grader allerede på kort sikt.

Rapporten har linje for linje blitt gjennomgått og presisert i forrige uke under et maratonmøte i Sveits, siden det må være støtte fra alle de nesten 200 landene til formuleringene.

Det er Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) som representerer Danmark. Adrian Lema, sjef for Nasjonalt Center for Klimaforskning ved DMI, har deltatt.

«Vi har endt med en rapport som antagelig er den viktigste i dette tiåret på klimaområdet», fastslår han.

Dette må skje dette tiåret

Den bygger på åtte års arbeid, og vi vil ikke få en slik rapport igjen i dette tiåret fordi det er så omfattende.

«Det er i dette tiåret vi vet at vi må knekke CO2-kurven hvis vi skal begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Så derfor er det et viktig dokument til beslutningstakerne».

Han peker på at det ligger i alle politikernes vesker når de senere i år skal til klimatoppmøte i De forente arabiske emirater – COP28.

Det sikrer et felles vitenskapelig grunnlag:

«Dokumentet bygger broer. Og derfor er det viktig i politisk kontekst».

Rapporten kommer samtidig med at ledere fra hele verden mandag og tirsdag samles til klimamøte i Danmark, der prosessen fram mot klimatoppmøtet senere i år innledes.