Sett på film: Kan megalodon fortsatt være i live?

Filmen «The Meg» handler om gigantiske fortidshaier som har overlevd ved å gjemme seg i dyphavet. Ville det i det hele tatt være mulig?

© Landmark Media/ImageSelect

I Hollywood-filmen «The Meg» fra 2018 dukker fortidshaien megalodon plutselig opp i Marianegropen i Stillehavet, der den først angriper dyphavsforskere og senere tar for seg av badegjestene på en kinesisk strand.

Og i filmens etterfølger – «Meg 2 The Trench» med premiere i 2023 – er monsterhaien tilbake, 3,6 millioner år etter at vitenskapen hadde regnet den for utdødd.

Megalodon er ikke fri fantasi, men den største haien som noen gang har levd. Vurdert ut fra tennenes størrelse kunne den bli opptil 18 meter lang.

I filmene er haien opp mot 25 meter, noe som er en overdrivelse.

Men ellers ser filmhaien som noenlunde ut vitenskapens bilde av megalodon: en forvokst utgave av hvithaien, men med et litt bredere og mer kompakt hode.

Dyphavet er for kaldt

Derimot er filmenes bærende idé – at megalodon har overlevd i dyphavet til i dag – helt umulig.

Megalodon levde på relativt grunt vann med høye temperaturer. Den ledende teorien om haiens utryddelse er nettopp at klimaendringer avkjølte havene.

At kjempehaien skulle ha trukket seg tilbake til det enda kaldere dyphavet, er derfor utenkelig. Den ville ikke overlevd i dypet, der oksygeninnholdet er mye lavere, og der det heller ikke er nok byttedyr – beregninger viser at megalodon måtte spise over et tonn mat om dagen for å holde kroppstemperaturen på 35–40 grader.

Filmhaien stikker av fra virkeligheten

Kjempehaien i «The Meg» ser ut som den virkelige megalodon, men den passer ikke til livet i dyphavet.

Haien er for rask

Det finnes haier ned til omkring 4000 meters dybde, og jo dypere de lever, desto lavere er stoffskiftet – og dermed går bevegelsene saktere. I filmen lever haien mye dypere, men er lynrask.

1

Kroppen er for stor

Filmhaien måler 25 meter, men når en liten bestand av store dyr blir isolert i et lite område, skrumper de. Hadde megalodon overlevd i dypet i millioner av år, hadde den blitt mye mindre.

2

Øynene er feil

I dyphavet er det nesten helt mørk, noe som kan trekke evolusjonen i to retninger. Enten burde haien helt ha mistet synet eller ha fått ekstremt store øyne for å utnytte det sparsomme lyset.

3
© Claus Lunau