Shutterstock

Sannheten om økologisk landbruk

Økologisk landbruk er eksplodert siden årtusenskiftet, og forskere mener at økologiske matvarer i teorien kan mette verdens befolkning. Det krever imidlertid at vi gjør slutt på matsvinn og spiser mye mindre kjøtt.

"Økologisk landbruk er bedre for klimaet" - NEI

Økologisk landbruk er like dårlig for klimaet som konvensjonelt. En av de helt store syndere er kua, som forskere derfor nå vil forsøke å gjøre mer klimavennlig.

Økologisk landbruk slipper ut mindre drivhusgass per hektar landbruksjord enn konvensjonelt landbruk.

Det skyldes blant annet bruk av organisk gjødsel og mer bruk av beitemark kan ta opp mer karbon i jorden.

Til gjengjeld produserer økobønder færre matvarer per hektar. En oversikt over klimaavtrykket for økologiske og konvensjonelle matvarer viser dødt løp mellom de produserte enhetene.

© shutterstock/ ken ikeda madsen

Tang stanser kuas rap

Ku sender ut metan

En ku slipper ut om lag 500 liter metan om dagen. Metan fanger om lag 23 ganger mer varme enn CO2.

Drivhuseffekten øker

Drivhusgassene fanger solstråler og sender dem tilbake mot jorden, noe som får temperaturene til å stige.

Tang kan hjelpe

Forsøk viser at tangen Asparagopsis taxiformis kan redusere kuas produksjon av metan med 99 prosent.

I Danmark har et kilo storfekjøtt for eksempel et klimaavtrykk i om lag 14 kilo CO2-enheter per kilo kjøtt – uansett om det er produsert økologisk eller konvensjonelt.

Kuas høye klimaavtrykk skyldes at den slipper ut metangasser. Forskere anslår at metan står for omkring 30 prosent av landbrukets samlede utslipp av drivhusgasser.

Derfor forsøker forskerne nå å gjøre kua mer klimavennlig. En løsning er å genmodifisere dyret til å inneholde færre mikrober, de bakteriene som produserer metangassen i kuas mage.

En annen løsning er et nytt kosthold. Forskere fra Australia har ved hjelp av en kunstig kumage bevist at en diett som består av tangplanten Asparagopsis taxiformis kan redusere kuas metanproduksjon med 99 prosent.

"Økologisk landbruk kan brødfø hele verden" - JA

Økologisk landbruk er ifølge FN et viktig redskap i kampen mot sult og fattigdom.

Omfattende forskning viser at økologiske metoder skaper mer fruktbar jord, som samtidig er mer klimarobust og gir opp til dobbelt så mye mat i de fattigste delene av verden.

50 prosent av alle matvarer i verden produseres allerede i dag uten kunstgjødsel og plantevernmidler.

Det samlede arealet for økologiske landbruk i verden omfattet 69,8 millioner hektar i 2017 – en stigning på 60 prosent siden 1999.
Kilder: The World of Organic Agriculture/Landbrug & Fødevarer

Skal det tallet opp på 100 prosent, krever det at vi skjærer ned på kjøtt og animalske produkter og sørger for at en fjerdedel av alle matvarer ikke går til spille, som tilfellet er i dag.

7 prosent av klodens areal blir i dag brukt til planteproduksjon til menneskeføde. Hele 27 prosent blir brukt til husdyrproduksjon.

Kan vi ta med 10 prosent av det arealet som brukes til husdyrproduksjon, mener forskerne at vi godt kan brødfø verdens befolkning med økologiske matvarer.

"Økologisk landbruk drives uten plantegift" - NEI

De som driver med økologisk landbruk, kan bruke plantegift hvis avlingen er i fare. I 2017 utga EU en stor rapport om rester av sprøytemidler i matvarene i EU-landene samt Norge og Island.

I alt 134 ulike plantevernmidler ble funnet i økologiske matvarer. Restene var små og ga ikke opphav til helsemessige bekymringer. Men plantevernmidler brukes også økologisk landbruk.

Omenat kuuluvat niihin luomutuotteisiin, joita käsitellään yleisimmin torjunta-aineilla.
Lähteet: Bæredygtigt Landbrug/European Food Safety Authority (EFSA)

© Shutterstock

Bare naturlige og ikke-syntetiske plantevernmidler er imidlertid tillatt i kampen mot skadedyr og sopp.

En av de kraftigste naturlige plantevernmidlene er nervegiften pyrethrin, som er utvunnet fra blomsten krysantemum.

Pyrethrin blir brukt til å ta livet av insekter, men er også farlig for bier og skadelig for miljøet.