Sandkorn bugner av bakterier

Hvert sandkorn har et unikt univers av bakterier. Det viser forskere fra Max Planck-instituttet i Bremen i Tyskland.

Små revner og sprekker i sandkorn gir husly til et utall av bakterie­kolonier som framstår som grønne gjennom et mikroskop.

© Wikimedia Commons

Neste gang du sitter på en strand og lar en håndfull sand renne ut mellom fingrene dine,
kan du tenke på at du sitter med omkring 500 milliarder bakterier i hånda. Bare et enkelt sandkorn av kvarts rommer opptil hundre tusen bakterier av ulike arter, som danner et lite samfunn.

Forskere fra Max Planck-instituttet i Bremen i Tyskland har undersøkt hvor mange forskjellige bakterier de kunne finne i sand hentet fra området utenfor den lille øya Helgoland i Nordsjøen.

For forskerne var det ikke overraskende at sandkornene var fulle av bakterier, men det var overraskende at det var så mange forskjellige arter. På et enkelt sandkorn fant de flere tusen forskjellige arter.

Men fordelingen var ikke den samme på alle korn. Noen arter fantes på nesten alle sandkorn, mens andre var nokså sjeldne.

Lederen av studiene, havbiolog David Probandt, mener at de artene som finnes på alle sandkorn, antagelig spiller den samme rollen i det lokale økosystemet.

Bakteriers omsetning av karbon, nitrogen og svovel er et viktig ledd i hele jordas kretsløp av disse stoffene – et kretsløp som alt liv på kloden er en del av.

Forskernes mikroskop viste også at bakteriekoloniene ikke er jevnt fordelt på de små bitene av kvarts. De glatte områdene på overflaten er stort sett ubebodd, mens bakterier trives i de små sprekkene og fordypningene som beskytter dem mot både gnisninger fra andre sandkorn og sultne fiender.