Hvorfor står det alltid en flamme opp fra boreplattformene?

Jeg har ofte undret meg over at det alltid står en flamme opp fra boreplattformene. Er det ikke en enorm sløsing med energi?

boreplattform, gassavbrenning

Gasser utvinnes sammen med oljen

Både olje og gass er dannet av dødt organisk stoff som har ligget begravd i berggrunnen i millioner av år. Det høye trykket på 2000–4000 meters dyp gjør at det alltid finnes en del gass i en oljelomme. Når oljen pumpes opp på boreplattformen, faller trykket så mye at gassen siver ut. Det er nøyaktig det samme som skjer når vi åpner en brusflaske og karbondioksidet bobler ut av væsken. Av tekniske og sikkerhetsmessige grunner kan ikke den oppumpede oljen transporteres på skip eller i rørledning før gassinnholdet er fjernet.

Boreplattformer brenner av gassen

Hvis oljen inneholder store mengder gass, kan gassen sendes gjennom rørledninger til land og utnyttes. Hvis det derimot bare dreier seg om små gassmengder, kan den i noen tilfeller brukes som energiforsyning på boreplattformen. Men av sikkerhetsmessige årsaker er man ofte nødt til å brenne gassen, som når den inneholder giftige gasser. Noen ganger blir gassen ”gjenbrukt”. Det skjer hvis trykket i berggrunnen faller så mye at det er vanskelig å få pumpet opp oljen. I slike tilfeller kan ingeniørene heve trykket i oljelommen ved å sprøyte gassen tilbake igjen sammen med vann.