Hvorfor transporteres bensin og gass i sylindere?

”Ville ikke plassen bli bedre utnyttet hvis man brukte firkantede tanker?”

Oransj-gass-sylinder
© Shutterstock

Det er flere gode grunner til å transportere væsker som melk, bensin og flytende nitrogen i runde tanker. Den viktigste er at en sylinder er meget sterk, populært sagt fordi trykket fordeler seg jevnt i en rund konstruksjon. En firkantet tank ville vært rommeligere, men til gjengjeld er den ikke det ingeniørene kaller trykknøytral. Hvis en firkantet tank kommer under trykk, har den en tendens til å rette seg ut slik at den nærmer seg nettopp den runde fasongen. Den sterkeste konstruksjonen ville vært en kule, men den rommer ikke så mye. En sylinderformet tank er derfor et godt kompromiss mellom styrke og rommelighet. Ettersom runde tanker fordeler vekten og trykket godt, behøver de heller ikke å være så tykke, og dermed blir ikke tankens vekt så stor. Tanken på melkebiler er vanligvis ikke mer enn tre mm tykk, men tanken på biler som kjører med gass under trykk, er mye tykkere.