Naturen - Råstoffer

Hvorfor er det så mye olje i Midtøsten?

Størstedelen av verdens oljereserver ligger i Midtøsten. Men hvorfor er det så mye olje akkurat der?

Råolje er dannet av alger og planter som vokste for minst 100 millioner år siden. Og i området der Midtøsten ligger nå, var forholdene perfekte. Der lå det forhistoriske og varme Tethyshavet som fra elvene omkring ble tilført store mengder organisk materiale som sank til bunns og avleiret seg. Lagene ble bare 0,1 mm tykkere per år, men da prosessen sto på i ca. 10 millioner år, ble det likevel bygd opp tykke lag av det som geologene omtaler som kildeberg-arter. Disse består vanligvis av leirstein, kalkstein eller skifer som inneholder to–fem prosent organisk materiale. Da kildebergartene ble dekket av yngre avleiringer, økte temperaturen og trykket, og i denne prosessen oppsto gassen og oljen. Området har også mange geologiske strukturer som hindrer oljen i å unnslippe, for eksempel tykke saltlag. Da Tethyshavet forsvant, ble det meste av oljen faktisk liggende på land, og det gjør den lett å komme til. Utrolig nok kan området rundt Persiabukten ennå være et av stedene på Jorden der man kan gjøre nye store funn. Da det allerede er så mye olje i området, har man heller aldri drevet så omfattende leting etter den der som mange andre steder i verden.

Les også:

Oil well
Råstoffer

Hvordan dannes olje?

1 minutt
Deepwater Horizon in flames
Råstoffer

Miljøkatastrofe: Oljen fosset ut

3 minutter
Råstoffer

Hva er forskjellen på jord og sand?

1 minutt

Logg inn

Feil: Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
VisSkjul

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!