Oil well

Hvordan dannes olje?

Jeg har hørt at olje bare kan bli til i et oljevindu. Hva i all verden er det?

Oljen dypt nede under bakken er ofte blitt til med alger som utgangspunkt, men før algene blir til olje, er det nødvendig at en rekke omstendigheter er innfridd.

Oljedannelse krever to ting. For det første må organisk materiale isoleres i et oksygenfritt sediment. Oksygen fører med seg dyr som nedbryter det organiske materialet, og da blir det ingen olje. For det andre må materialet utsettes for både trykk og varme. Det skjer ved at det avleires ytterligere sedimenter over det første.

Et oljevindu er et område i grunnen der alt ligger til rette for oljemodning, bl.a. den geotermale gradienten, som forteller hvor mye temperaturen stiger når man går 100 meter ned i bakken. For å danne olje må gradienten ligge mellom 1,8 °C og 5,5 °C per 100 meter. Den tunge råoljen dannes ved lave temperaturer og på middels dyp, f.eks. ved 40 °C på 1000 meters dyp.

Når oljen er blitt til olje, må den flytte seg til et annet miljø fordi bergartene som kan lage olje, er svært massiv leirstein og skifer som oljen ikke kan pumpes opp av. Imidlertid er oljen lettere enn steinmassene som omgir den, og den beveger seg derfor mot jordoverflaten. For å unngå at oljen fordamper, må den mer porøse bergarten ha et lokk, eksempelvis et lag leire.

Les også:

Råstoffer

Hvorfor er det så mye olje i Midtøsten?

1 minutt
Deepwater Horizon in flames
Råstoffer

Miljøkatastrofe: Oljen fosset ut

3 minutter
Råstoffer

Synker ikke grunnen sammen når vi pumper opp oljen?

1 minutt

Logg inn

Feil: Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
VisSkjul

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!