Hvor mye vann er det på Jorden?

Vi hører ofte om mangel på drikkevann. Men hvor store er egentlig vannreservene her på planeten? Og hvor mye av det kan drikkes?

Hvor mye vann er det på Jorden?
© Photo by Matt Hardy on Unsplash

Når vi står og ser ut over havet, virker det uendelig. Men i virkeligheten har vi nok mindre vann til rådighet enn de fleste mennesker tror.

Tenker vi oss at vi tok den samlede vannmengden på Jorden og lagde en kule av den, ville kulen ha en diameter på mindre enn 1400 kilometer – som illustrert på datagrafikken til høyre. Og da er vel å merke alt regnet med – vann fra hav, sjøer, elver og berggrunnen, samt vann som er bundet i snø og is, og dessuten det vannet som finnes høyt oppe i atmosfæren.

Dessverre er det bare en brøkdel av dette vannet som kan brukes som drikkevann, ettersom mesteparten av det er saltvann. Hvis vi nå samlet alt ferskvannet som blant annet finnes i elver og innsjøer, ville det utgjøre en kule som ikke er mer enn 62 kilometer i diameter – og det er altfor lite til at den kunne ses på illustrasjonen. 62 kilometer tilsvarer omtrent avstanden mellom Oslo og Moss.

Riktignok er drikkevann en ressurs som blir fornyet fortløpende. Gjennom det naturlige kretsløpet med regn og fordamping blir ferskvannsreserven gjendannet hele tiden. Men på grunn av stadig lavere grunnvannsstand, økende folketall og ikke minst den voksende forurensningen er det allerede i dag knapphet på drikkevann mange steder i verden. Særlig i Afrika og Midtøsten er vann en mangelvare, og problemet er økende.

Ifølge noen FN-prognoser vil det bli problemer med å skaffe rent drikkevann til halvparten av verdens befolkning allerede i år 2025. Det er naturligvis mulig å avsalte havvann slik at det kan brukes som drikkevann. Men dette er en meget kostbar prosess som fort kan gjøre prisen på vann enda høyere enn prisen på olje.