Shutterstock

Hvor kommer krittet fra?

Det er mange millioner år siden krittet i Nord-Europa ble dannet. Og som så mye annet godt kom det fra havet.

Krittet i Nord-Europa ble dannet i krittiden, for 70–100 millioner år siden, av alger med kalkskall.

Da algene døde, sank skallene ned på havbunnen. Den gangen var det så lite leire og sand på havbunnen at nesten helt rene krittsedimenter kunne oppstå.

Alger med kalkskall sank til bunns for 70–100 millioner år siden og dannet tykke krittlag.

© STEVE GSCHMEISSNER/SPL

Kalk fra krittiden utgjør i dag Dovers hvite klipper samt klippene i Calais på den franske siden av Den engelske kanal.

Kalkklippene ved Dover består hovedsakelig av kalsiumkarbonat, men streif av svart flint pryder også klippene, som på det høyeste rager 110 meter over havet.

© Shutterstock