Shutterstock

Hvor får Europa gass fra?

Tyskland har avvist godkjenningen av den russiske gassledningen Nordstream 2. Hvor kan tyskerne få gass fra da – og trenger de egentlig det?

Ifølge de siste tallene fra den årlige rapporten Statistical Review of World Energy lå Europas samlede forbruk av naturgass i 2020 på 541 milliarder m3, noe som svarer til forbruket til 250 millioner husstander.

60 prosent av den gassen, altså 321 milliarder m3, ble importert fra land utenfor Europa.

Olje står for mer enn en tredjedel av energien i Europa. Deretter kommer gass med 25,2 prosent og kull med 12,2 prosent.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

59 prosent av Europas energi kommer fra gass og olje

Europas samlede energiforbruk i 2020 var 77,15 exajoule. En exajoule er det samme som 1018 joule, altså et energiforbruk på om lag 1 trillioner joule, først og fremst olje og gass.

Populariteten bunner i at flere land i Europa, blant annet Tyskland, mener naturgass kan være brobygger fra kullkraft og kjernekraft til et 100 prosent grønt energisystem som først er klar om flere tiår.

Russland varmer opp Europa

Mens Europa importerer, så er Russland verdens største eksportør av naturgass fra enorme felt i det vestlige Sibir.

Russland sendte i 2020 hele 238 milliarder m3 gass gjennom rørledninger – først og fremst til Europa, der russisk gass dekker to tredjedeler av importen.

Europas store gassimport skyldes at de aller fleste av landenes egne reserver allerede er utvunnet.

© Shutterstock

Tre gassfelter forsyner Europa

Mesteparten av Europas naturgass strømmer hit via rørledninger fra Sibir og Persiabukten.

Nordsjøen er vanskelig

Nordsjøen har et av verdens største områder med naturgassressurser. Men gassen er fordelt i små felter slik at den er både vanskelig og dyr å få tak i.

Golfen inneholder kjempefelt

Verdens største felt ligger i Persiabukten, om lag 3000 meter under havets overflate. Det inneholder fem ganger mer gass enn det nest største feltet, Urengoy i Sibir.

Russland utvinner på land

Det vestlige Sibir rommer noen av verdens største gassfelt, som inneholder om lag 45 prosent av de russiske reservene. Feltene har den fordelen at produksjonen foregår på land.

Norge har de største reservene og står for om lag halvparten av Europas egenproduksjon. I 2020 utvant Norge i alt 111 milliarder m3 fra feltene i Nordsjøen.

Men det kan ikke fortsette.

Statistical Review of World Energy viser at Norge bare har gass fram til 2033 med den nåværende produksjonen.

De nest største europeiske reservene ligger i Ukraina, men de vil bare sikre forsyningene i noen få år til. Dermed er Europa svært avhengig av gass fra Russland som har de største reservene i verden, 30 ganger større enn det Norge har.

De neste landene på listen over forekomster er Iran, Qatar og Turkmenistan.