Hvor dyr kan bensinen bli?

Bensinprisene holder på å nå et nivå som gjør vondt for lommeboken. Men vil prisene etter hvert nå et maksimum?

Bensinprisene holder på å nå et nivå som gjør vondt for lommeboken. Men vil prisene etter hvert nå et maksimum?

Shutterstock

I et fritt marked styres bensinprisen i bunn og grunn av forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter råolje – altså hvor mye råolje som er tilgjengelig på markedet, og hvor mye kundene trenger.

Økonomen Adam Smith framsatte i 1776 teorien om at det i det perfekte markedet er balanse mellom de to. Når tilbudet ikke kan følge med etterspørselen, stiger prisen.

Forskere har forsøkt å utvikle statistiske modeller til å forutsi prisen på råolje i framtiden, men modellenes nøyaktighet kan raskt komme til kort overfor virkelighetens uforutsigbarhet.

Oljekrisene i 1970-årene og 1980-årene ble for eksempel skapt av problemer på tilbudssiden, mens den økende oljeprisen i 2003 og framover skyldtes økende etterspørsel etter råolje – først og fremst drevet av kraftig økonomisk vekst i land som Kina.

Med andre ord er ikke det globale oljemarkedet perfekt, men fremfor alt påvirket av faktorer som kan være vanskelige å forutsi.

Maksprisen på bensin og diesel styres av flere ting. Hvis ikke en stat griper direkte inn med prisregulering, kan bensinprisen nå toppen på grunn av et annet fenomen som kalles demand destruction.

Det betyr at etterspørselen faller når kundene ikke lenger vil betale prisen og derfor finner alternativer – for eksempel å skifte til offentlig transport eller kjøpe en elbil.

Et Wall Street-uttrykk lyder at kuren mot høye priser er høye priser. For hvis en vare blir for dyr, slutter folk å kjøpe den, noe som senker etterspørselen og dermed prisen.