Hva er forskjellen på jord og sand?

Sand består av mineralkorn, mens jord er en blanding av mineralkorn og organisk materiale som kan være brutt ned i ulik grad.

Jord er mer fruktbart enn sand fordi innholdet av organisk materiale kan binde vann, som gir næring til planter.

© Nik Merkulov // Wstockstudio, Shutterstock

Jord og sand er bygget opp på ganske ulike måter. Det kan du se hvis du ser veldig nøye etter, for eksempel i et mikroskop.

Sand består utelukkende av mineralkorn med en bestemt størrelse. Disse kornene er typisk mellom 0,0625 og 2 millimeter i diameter.

Sand består av ørsmå mineralkorn og lyser opp i mange farger under et mikroskop.

© MANFRED KAGE/SPL

Jord er derimot en blanding av mineralkorn og vann, levende vesener (blant annet bakterier) og organisk materiale, som kan være nedbrutt i forskjellig grad.

Planter kan bare vokse i jord

Planter har store problemer med å vokse i ren sand, blant annet fordi den ikke kan binde vann.

Til gjengjeld utvikler sand seg til sandjord hvis den over tid blir utsatt for vind og vær.

Hvit strandsand består ofte nesten bare av mineralet kvarts.