Gulf war

De åtte verste oljeulykkene til havs

Verdens hav har måttet tåle hundrevis av oljeutslipp. Oljetilsølte kyster er forsøkt renset, men særlig i kalde strøk finner man oljeklumper mange år etter et utslipp. Vi rydder fremdeles opp etter historiens verste oljeutslipp.

1967: Supertankeren Torrey Canyon grunnstøtte ved Cornwall i Storbritannia. 171 millioner liter olje veltet ut. Forsøk på å bryte ned oljen med kjemikalier fikk alvorlige miljø-konsekvenser. Ulykken førte til viktige endringer i de internasjonale bestemmelsene for oljetankere.

Torrey Canyon

1978: Tankskipet Amoco Cadiz gikk på et skjær og gikk ned utenfor Frankrike. Over 300 millioner liter olje forurenset havet og strendene. Over 20 000 fugler døde, og lokale østers- og blåskjellpopulasjoner ble nesten utryddet. Forskerne studerer ennå utslippets langtidsvirkninger.

Amoco Cadiz

1979: Boreplattformen Ixtoc I brøt sammen i Mexicogolfen. Først etter nesten 10 måneder klarte man å stanse utslippet som omfattet hele 630 millioner liter olje. På tross av det enorme utslippet undersøkte man i liten grad ettervirkningene, men mye av oljen sank og la seg på havbunnen. Store deler av kysten ble forurenset, og selv 30 år senere finner man ennå olje under sanden. Nesten alt av krabber i området ble utryddet, og også bestandene av fisk og østers ble hardt rammet.

Ixtoc I

1979: De to enorme tankerne Atlantic Empress og Aegean Captain støtte sammen utenfor Trinidad og Tobago. Cirka 396 millioner liter olje strømmet ut av tankene. Til slutt eksploderte Atlantic Empress som en kule av ild og sank på dypt vann. Oljen ble ikke skylt i land.

Colliion between Atlantic Empress and Aegean Captain

1989: Tankskipet Exxon Valdez gikk på grunn sør for Alaska. Hele 41 millioner liter olje strømmet ut. Man fjernet olje sommeren 1989, 1990 og 1991, men målinger fra 2009 viste at cirka 3 millioner liter olje er igjen. Den ligger skjult under sanden og er like giftig som i 1989.

Exxon Valdez

1991: Under Golfkrigen slapp irakske tropper enorme mengder olje ut i Persiabukten. Minst 1,4 milliarder liter olje forsvant i havet. Halvparten fordampet raskt, men store områder ble dekket av 10–15 centimeter klebrig olje. Over store våtmarksområder er jorden ennå full av olje. Det vil gå mange tiår før den er nedbrutt og borte.

2002: Tankskipet Prestige brakk i to utenfor kysten av Spania. 88 millioner liter olje rant ut og forurenset minst 1000 kilometer kystlinje. Minst 115 000 fugler døde, noe som førte til en varig nedgang i områdets havfuglbestand. Mange av fiskerne som var med på å fjerne oljesølet, hadde i 2009 fremdeles problemer med luftveiene.

cleaning up after Prestige

2010: En dyphavsbrønn i Mexicogolfen løp løpsk, og cirka 780 millioner liter olje lekket ut. Undersøkelser med ubåt foretatt i desember 2010, viste at store deler av havbunnen ennå var dekket av et tykt lag olje. Oljen har utryddet koraller, fisk og krabber, og skaden er trolig uopprettelig. På havets overflate er oljen nesten borte.

deepwater horizon leak