Råstoffer

Oljepumpe i solnedgang

Energi fra fortiden

Råstoffer er en overordnet betegnelse for naturprodukter som kan brukes til landbruk, industri og brensel. Råstoffer kan deles inn i fire kategorier: 1. råstoffer fra mineralriket 2. råstoffer fra planteriket 3. råstoffer fra dyreriket 4. fossile råstoffer Råstoffer fra mineralriket er biprodukter av geologiske prosesser, for eksempel metaller og edelstener. Råstoffer fra plante- og dyreriket kan gjendanne seg selv så lenge det er balanse mellom innhøsting og kultivering. Olje er et kjent fossilt råstoff. I denne kategorien finner vi imidlertid også naturgass og kull. Undersøk artiklene våre for å finne ut mer om jordens råstoffer. Les mer her.