Shutterstock

Potteplanter renser inneklimaet

Forskere har nå genmanipulert den vanlige potteplanten gullranke. Den kan bryte ned kreftfremkallende giftstoffer som kloroform og benzen fra inneklimaet.

Genetisk manipulerte planter kan nå rense lufta i husene våre for kreftframkallende giftstoffer.

Forskere fra University of Washington i USA har genmanipulert hage- og potteplanten gullranke slik at den kan ta opp mikroskopiske partikler av stoffene kloroform og benzen, som vanlige luftfiltre ikke kan fange opp.

Kloroform finnes særlig i områder der det er tilsatt klor i drikkevannet. Benzen er det størst risiko for i hus som er bygget sammen med en garasje, der gasser slipper ut fra biler og gressklippere.

En blanding mellem plante og pattedyr

Forskernes plante er på sett og vis en hybrid mellom gullranke og et pattedyr. Det ekstra genet planten har fått, er en syntetisk etterligning av et gen som finnes hos alle pattedyr, også mennesket.

Hos oss er genet aktivt i leveren, der det sørger for produksjonen av et protein som bryter ned kloroform og benzen til harmløse stoffer. Men fordi det bare er aktivt i leveren, beskytter det oss ikke mot giftstoffene når vi puster dem inn.

Forskerne testet den nye hybriden i laboratoriet, der den ble satt i et lufttett glassrør som ble tilført de to giftstoffene.

En forskergruppe har genmanipulert gullranke silk at planten bryter ned kloroform og benzen til harmløse stoffer som den bruker til å vokse.

© Mark Stone/University of Washington

Etter tre dager hadde konsentrasjonen av kloroform falt med 82 prosent, og etter seks dager var stoffet helt borte. Med benzen gikk det litt saktere, men konsentrasjonen hadde imidlertid falt med 75 prosent etter åtte dager.

Forskerne vil nå forsøke å tilføre planten flere gener, slik at den kan bryte ned andre giftige stoffer, for eksempel formaldehyd, som frigis til inneklimaet fra blant annet tobakksrøyk og laminerte møbler og gulv.