Shutterstock

Planter skal vaksineres mot virus

Tyske forskere har funnet opp en metode som kan vaksinere planter og derved styrke deres naturlige forsvar. I et forsøk med tobakksplanter kunne 90 prosent av de vaksinerte plantene bekjempe viruset.

Planter blir, akkurat som dyr og mennesker, ofte angrepet av virus, og det kan gå hardt utover det utbyttet bøndene kan høste.

Nå har en forskergruppe fra universitetet MLU i Tyskland funnet opp en metode som kan vaksinere plantene, slik at det naturlige forsvaret de har mot virus, forsterkes.

Plantenes eget forsvar består av enzymer som virker som små sakser, som klipper virusets såkalte RNA- molekyler i mindre biter.

De små bitene av RNA kobles deretter sammen med spesielle proteiner som bruker dem til å identifisere det viruset som angriper, slik at planten kan forsterke motangrepet.

VAKSINE er en metode til å styrke immunforsvaret, slik at det blir flinkere til å identifisere og nedkjempe en bestemt mikrobe.

Tobakksplanter gir lovende resultater

Dessverre er ikke denne strategien alltid effektiv, fordi det slett ikke er alle bitene av RNA som virker like godt. Faktisk er det bare en håndfull blant flere tusen som gir den optimale effekten.

I laboratoriet etterlignet forskerne et virusangrep på planteceller og fant fram til de RNA-bitene som fungerte best. Deretter brukte de dem til å vaksinere tobakksplanter ved å sprøyte dem på bladene.

Da plantene senere ble utsatt for et angrep av det samme viruset, kunne 90 prosent av dem nedkjempe fienden.

En ny metode gjør det mulig å produsere målrettede vaksiner mot plantevirus. Vaksinene sprøytes på plantenes blader, slik at blir de tatt opp.

© Markus Scholz/MLU

Det nye resultatet er særlig lovende fordi metoden gir muligheter for raskt å produsere målrettede vaksiner mot ulike virus og tilpasse vaksinene når virusene muterer.

I dag kan planter gjøres immune overfor bestemte virus ved hjelp av genmodifikasjon, men den metoden mister effekten når virusene muterer.