Hvorfor dannes det egentlig nikotin i en tobakksplante?

Nikotin er jo vanedannende. Reduserer ikke det plantens sjanse til å overleve?

Tobacco plants

Jo, nikotin stimulerer riktignok hjernen hos pattedyr, og det er en av hovedgrunnene til at man blir så avhengig hvis man røyker tobakk. Men det gjelder bare små konsentrasjoner av nikotin.

Tobakksplanten er faktisk svært avhengig av nikotinet som den produserer, for å beskytte seg mot planteetende insekter. Nikotin er nemlig et alkaloid, nærmere bestemt et nitrogenholdig organisk stoff som virker som en sterk nervegift på mennesker og andre dyr.

Lignende giftige alkaloider er stryknin og morfin. Nikotin var derfor tidligere i bruk som insektgift som ble benyttet for å bekjempe planteetende insekter, og såkalte nikotinderivater er fremdeles i bruk, for eksempel imdacloprid.

Nikotinalkaloidet finnes for øvrig ikke bare i tobakksplanten, men også i mindre mengder i andre plantearter fra nattskyggefamilien, blant annet tomat, potet og aubergine, i tillegg til i bladene til kokaplanten.

Men tobakksplanten har også andre overlevelsesstrategier enn eget nikotin. Planten har et stort spredningspotensial fordi blomstene – til forskjell fra andre planters blomster – springer ut om kvelden og avgir en sterk duft om natten, noe nattsommerfuglene tiltrekkes av.

Nikotinet som dannes i røttene og senere konsentreres i bladene, utgjør cirka tre prosent av tobakksplantens tørrvekt.

Naturen vår har mange ulike planter. Noen av dem er livsfarlige. Lær om de giftige plantene.