Shutterstock

Kjøttetende plante kan både huske og telle

Genspleisede utgaver av planten venusfluefanger avslører at den bruker hukommelse i jakten på insekter.

Planter har ingen hjerne i klassisk forstand, men den har likevel en slags korttidshukommelse.

Planten fanger insekter ved å klappe sammen to fangstblader når byttet berører følehår på innsiden av bladene.

Men fellen klapper ikke sammen første gang. Det skal flere berøringer til før planten aktiverer de cellene som får bladene til å lukke seg.

Fluen kan berøre følehårene én gang uten å bli fanget. Andre gang klapper fellen sammen.

© Shutterstock

Planten kan altså huske de tidligere berøringene. Som regel er to berøringer innen 30 sekunder nok til at fellen klapper sammen.

Planten kan telle til fem

Deretter må det ytterligere tre berøringer til før planten begynner å produsere de enzymene den trenger til å bryte ned byttet. Planten kan med andre ord telle til fem.

Nå har forskere ved National Institute for Basic Biology i Japan avslørt hvordan den klarer det. Hukommelsen er basert på at følehårene får celler i bladene til å skille ut kalsium, og først når nivået når over en viss terskel, klapper fellen sammen.

Kalsium styrer hukommelsen

Berøring av følehårene utløser kalsium i plantens fangstblader. Kalsiumnivået er vist i en fargeskala som går fra lavt (fiolett) til høyt (gult). Når nivået er høyt nok, aktiveres fellen.

© NIBB

Første berøring

© NIBB

Andre berøring

© NIBB

Fellen klapper sammen

Forskerne brukte genspleising til å skape utgaver av planten som produserer et protein som lyser opp når det utsettes for kalsium.

Deretter ble det tydelig at den første berøringen av et følehår fikk bladene til å lyse opp, men ikke nok til å aktivere fellen. Først ved den andre berøringen ble kalsiumnivået så høyt at fellen klappet sammen.

Hukommelsen sparer energi

Årsaken til plantens strategi er ifølge forskerne at det ville kreve for mye energi hvis planten skulle klappe sammen fellen hver gang et følehår ble berørt.

Det ville gi altfor mange mislykkede forsøk, hvis for eksempel en regndråpe utløste fellen.